Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-06-20

 

Surfportaler som alltid är tillgängliga!

Om man har tillgång till bra portaler på internet kan man förgylla den regnigaste dag! Portaler kan vara länksamlingar där länkarna är ordnade under ett antal olika rubriker.

I vänstra kolumnen här på sidan finns ett antal portaler som kan ge surfglädje till de allra flesta. Möjligheterna finns där i vänsterkolumnen alltid lätt tillgängliga.

Här finns några länkar överst som går till speciella Seniorportaler. De flesta länkarna leder sedan ut på internet för den som vill söka och finna!

Vad handlar Surftipsen om?

Tanken bakom Surftips - Seniorer är att länka till webbsidor, som jag själv tyckt om att besöka och gärna återkommer till. Webbsidorna skall i sin tur leda vidare ut i cyberrymdens mångfald - för lärdom och förstöelse och för egna upptäkter. Bilder gör att världen krymper. Bilder begränsas inte av språkbarriärer. Bilder hör intimt samman med IT-världens multimediautbud. Därför tar jag ibland med bildspel bland länkarna. Det allra mesta är på svenska språket. Förhoppningsvis ger surftipsen inspiration till ditt eget surfande!

Självstudieguider till datorprogram

Internet är en guldgruva för den som vill lära sig om datorer, om internet och lära sig program så att man kan mejla, ordbehandla, behandla bilder och göra mycket annat. Länken leder till massor med självstudieguider på webben, som kan användas helt gratis.

Hur hittar man bland notiserna?

Under årens lopp har det hunnit bli ganska många notiser. Du hittar intressant innehåll antingen genom att bläddra igenom månadsarkiven eller genom att söka med Googles sökfunktion överst uppe till vänster. Läs mer om hur du gör - Sök och finn i Surftips - Seniorer!

Lycka till!

Anita|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips