Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2013-03-03

 

Facebook fungerar som mental vaccination – förbättrar kognitiva förmågan hos äldre!

En ny, intressant undersökning visar att daglig Facebook-användning förbättrade seniorers kognitiva förmåga med 25% efter två månaders användning. Dagboksgruppen och "väntlistegruppen" förbättrades inte alls. Deltagarnas ålder varierade mellan 68 och 91 år.

Forskarna menar att förbättringen kan ha många orsaker men troligtvis har det betydelse att Facebook kräver ganska mycket för att man ska bli en kunnig användare, som sedan också hela tiden måste uppdatera sitt minne kring vad som förändras, när andra skriver i Facebook. Kognitiv uppdatering håller hjärnan aktiv.

Det sociala nätverket som man blir en del av kan också vara en av förklaringarna till att Facebook-gruppen blev mer alert än de andra två grupperna.

Mer forskning kring användning av Facebook i 80-årsåldern behövs, men de här resultaten är lovande, så länge det finns IT-kunniga i närheten som ser till att Facebook-användningen sker på ett säkert sätt för de äldre.

Slutsatsen: det är aldrig för sent att lära sig nytt, t ex  använda internettjänster - särskilt inte när man kan hålla hjärnan i trim och få nya vänner att utbyta erfarenheter med!

Varför inte hjälpa någon äldre att komma igång med datorn och få ett mentalt mer aktivt liv - nu när Digidel2013-kampanjen är inne på sitt sista år!

Källa: PsychCentral | Facebook Can Stimulate Cognition in Older Adults

via Kent Wallén | Utbildning på nätet


Etiketter: , , , , , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips