Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-08-31

 

Upptäck Rebekka Gudleifsdóttir, fotograf

Hon beskrivs som webbens toppfotograf - Rebekka från Island som publicerar sina foton på Flickr. Hon har vunnit pris för sina självporträtt. De är otroliga. Hon skriver texter till många av sina foton och hon är med i diskussionerna kring fotona.

Se ett bildspel med 290 av hennes utvalda foton - rebekkas superfaves (50+). Hon har också många andra bildspel för den som inte kan slita sig från hennes bildvärld.

Nyckelord: , ,

via The New Media Elite

2006-08-30

 

Om kampen med datorn och lille Figge

SeniorNet Sundsvall Karin Kallerdahl (se Flyttfåglar, tisdag 18e juli) har skrivit ett trevligt datakåseri om att lära sig datorn som 80-åring. Läs det! Många kommer att känna igen sig!

Du skall veta att man kan få hjälp av andra seniorer inom t ex SeniorNet Swedens klubbar i landet som har senioranpassad IT-utbildning på CD - Klicka för Kunskap - och man får svar på sina IT-frågor i DatorBiten.

Umeå stads hemsida, som publicerat Datakåseriet, bjuder på många spännande aktiviteter för seniorer nu i höst.

Sinnenas Stimulans för bättre hälsa och högre livskvalitet - en inspirationsdag

Kultur för seniorer - Kultur och hälsa - En manual om Umeåmodellen

Skriv ditt liv - En handbok. Läs mer om hur man får hjälp att skriva sitt livs historia!


Men också på andra orter anordnas det trevliga arrangemang. Senioruniversitet finns det över hela landet. Uppsala Senioruniversitet har på sin hemsida information om Pensionärsuniversitet på 27 orter i Sverige och epostadresser till dem. Klicka på knappen "Andra PU" för att se om det finns något på din hemort. Pensionärsuniversitetet verkar ha ett samarbete med Folkuniversitetet på många orter. Det är kanske något för dig!

Nyckelord: , , , ,

Foto: SeniorNet Sundsvall©Hans Teike

2006-08-29

 

Svenskt snabbtest för hjärtinfarkt

För bara hundra kronor kan en hjärtinfart nu diagnostiseras tack vare en ny svensk uppfinning. Det här diagnoschippet kan användas inom sjukvården över hela landet, ja, över hela världen, och ge samma tillförlitlighet överallt.

Det är Uppsalaföretaget Åmic som har utvecklat snabbtestet för Troponin I, en markör för diagnos av hjärtinfarkt. Företagets vd, Jan Erik Collin, talar om chippet som "nästa generations plattform för diagnostiska test".

Liksom mycket inom forskning har vägen till uppfinningen varit krokig. Den startade inom läkemedelsföretaget Pharmacia, men sedan sysslade forskarna med bläckstråleskrivare och annat och nu har forskare med bakgrund inom fysik och biokemi utvecklat testchippet för hjärtinfarkt.

Det består av tiotusentals mikrometerstora plastpelare. Mellan pelarna dras vätskan genom chippet av kapillärkraft, ungefär som en droppe bläck sprider sig i ett läskpapper. Resultatet kan läsas av inom tio minuter och det krävs bara ett instrument som kostar 25 000 kronor. Se en kort video (på engelska).

Ny Teknik rapporterar om den här spännande svenska forskningen samma dag som Statistiska Centralbyrån kommer ut med sin drygt 100 sidor tjocka rapport På tal och Kvinnor och Män - Lathund om jämställdhet 2006. I tabellen på sidan 26 kan man läsa, att vi faktiskt nu i den äldsta åldersgruppen 65 - 84 år är helt jämställda när det gäller cirkulationsorganens sjukdomar. Dit hör högt blodtryck och hjärtsjukdomar, som drabbar 44% äldre bland både kvinnor och män.

Det spännande i artikeln om Åmics snabbtest för hjärtinfarkt är hur forskargruppen kommit fram till diagnoschippet via krokiga vägar, vilket säger mycket om forskningens väsen. Det viktiga med artikeln är hoppet för alla som riskerar att drabbas av en hjärtinfart och som nu mycket snabbare kommer att kunna få en diagnos ställd och snabb medicinering insatt.

Nyckelord: , , ,

2006-08-28

 

Tre år med IT-politiska Strategigruppen

Computer Sweden skrev i fredags artiklar om en opolitisk utvärdering av PriceWaterhouseCoopers, som riktade allvarlig kritik mot den IT-politiska Strategigruppen - "Strategigruppen totalsågas i utvärdering" och "Utvärderingen förhalas".

Nu har rapporten släppts. Den är på 60 sidor och kan laddas ner från regeringens hemsida.

Undrar just om IT-frågorna kan väckas till liv de sista veckorna i valrörelsen. Tyvärr har de hittills lyst med sin frånvaro i årets val.

Nyckelord: , ,

2006-08-27

 

IT för äldre i stort EU-projekt

SeniorNet Lidingö Living Labs, "Labbstudier i vardagen", kan man kanske översätta namnet med, är ett stort europeiskt IT-projekt som har fått 370 miljoner kronor för utveckling inom IT. Arton europeiska länder deltar. Konceptet Living Labs har tio år på nacken och härrör från MIT-universitetet. Det innebär att teknikutveckling drivs av användarna själva. Syftet är att dra nytta av modern digital teknik för att skapa tillväxt och välfärd. Man vill skapa en "arena" där näringslivet och offentlig sektor kan utveckla och testa digitala tjänster och nya arbetssätt i verkliga miljöer.

Västerviks kommun har ett omfattande projektprogram och vill skapa en av de första fullskaliga "Living Labs" med en hel kommun som upptagningsområde, där alla företag, förvaltningar och medborgare kan vara med och testa bredbandstjänster, mobila tjänster och nya arbetssätt. Runt 25 testprojekt är igång bara i Västervik rapporterar Ny Teknik, bl a ett med målet att utveckla verksamheter inom äldreomsorgen med hjälp av digitala verktyg.


IT för äldre på dagverksamheten Nynäsgården i Hjorted

Avsikten här är att skapa sysselsättning och bättre kommunikation för de boende i dagverksamheten. Via dator får de äldre möjlighet att kommunicera med sina anhöriga och hämta information på Internet. Syftet med projektet är att identifiera, testa och utvärdera möjligheter för äldre att nyttja IT i sin vardag. Huvudmålet är att få fram underlag inför beslut om det är möjligt att införa digitala tjänster och produkter.

Inledningsvis har följande tjänster identifierats: (enligt programförklaringen)
- Kontakt med släktingar
- Bastjänster via Internet som e-post, bank, TV-/radiotablåer mm
- Träningsprogram
- Sysselsättningsprogram
- Underhållning
- E-möteIT för äldre har inte prioriterats av statsmakterna i Sverige och därför är det här projektet mycket välkommet. Centrum för distansöverbryggande teknik vid Luleå tekniska universitet är forskningskoordinator i projektet som skall utveckla innovationssystem som stödjer utvecklingen av IT-tjänster och IT-produkter.

Utbytet mellan de arton europeiska länderna kan förhoppningsvis tillföra massor med goda uppslag. Starten i Hjorted innebär inget innovativt inom IT för äldre, men kan förhoppningsvis ge projektdeltagarna goda möjligheter att bekanta sig med den digitala tekniken. Projektansvariga kan också få en bättre förståelse för de äldres behov genom det här projektet. Det skall bli intressant att ta del av resultat från Living Labs-projekt för seniorer i hela Europa.

Bildkälla: SeniorNet Lidingö

Nyckelord: , ,

2006-08-25

 

Gratisprogram i nödens stund....

Veckans skörd av gratisprogram från Mikrodatorn ger tips om:

- Hdd Health och andra program som förvarnar innan hårddisken rasar ihop

- Flera sökprogram som letar fram filer ur hårddiskens dunkla gömmor

- Izarc, som är ett gratis, mångsidigt packningsprogram från Bulgarien

- Skype som ett prisvärt och utmärkt alternativ att ringa olika typer av samtal billigt.

Nyckelord: ,

2006-08-24

 

Kolla din text med TvärGranska!

NADA/Svenska språknämnden Granska är ett program för grammatikgranskning, som har utvecklats vid NADA på KTH. Nu finns också TvärGranska där man lägger in sin egen text och kan få den granskad med avseende på stavfel, särskrivningsfel, kongruensfel, verbfel och övriga fel som man själv anger.

Jag testade med en tidningsartikel om IT, som var ganska lång. Testningen gick snabbt. Efter varje mening kan man gå in med pennikonen och göra ändringar i de ord och satser som dykt upp med röd text. Meningen hamnar då i inskrivningsfönstret, man gör sina ändringar där och uppdaterar sedan texten.

TvärGranska-prototypen reagerar med rött för ord som inte är svenska och den upptäckte en missad punkt. Den tycker inte heller om ofullständiga meningar som jag skriver ibland, t ex Rena nöjet! Läs Hjälptexten, så får du många tips.

Svenska datatermgruppen är en brett sammansatt grupp som ger rekommendationer om hur aktuella datatermer bör hanteras på svenska. Många använder sig av deras utmärkta datatermordlista.


Använd TvärGranska när du har en viktig text som du vill skall vara helt korrekt! Det är ett alldeles utmärkt hjälpmedel! TvärGranska är förstås gratis att använda.

Nyckelord: ,

Tips via Nätverket Seniorhuset

2006-08-22

 

Naturens skönhet - sedd uppifrån

Det finns fotografer som har specialiserat sig på att fånga varje lands skönhet från flygplan. Den mest kände är kanske fransmannen Yann Arthus Bertrand, som har gett ut fantastiska fotoböcker. Men det är också möjligt att njuta av hans fotografiska konstnärlighet på internet.

Välj bland flygfoton från olika länder. Sverige är bara representerat med fem foton - men utsökta. Titta på hans mästerverk!

Jason Hawkes fotograferar också ovanifrån, mycket sevärt!

Man behöver inte resa jorden runt när man kan surfa på webben!

Nyckelord: , ,

2006-08-21

 

Writely - Ordbehandla på webben!

Writely Utvecklingen är gynnsam för oss användare! Många program finns nu på webben som är gratis. Nyligen släppte Google sitt ordbehandlingsprogram Writely som de köpte tidigare i år och som jag då skrev om här i Surftips - Seniorer.

C|Net testade nyss fyra ordbehandlingsprogram som är tillgängliga på nätet utan kostnad. Writely fick bäst omdömen. Användare som har testat Writely är förtjusta över snabbheten i programmet.


Varför är Writely något för dig som är senior?

Med Writely kan man:

- skapa och publicera webbdokument med text, länkar och bilder

utan att ha
- egen hemsida
- hemsidesprogram (t ex FrontPage)
- html-kunskaper
- ftp-program som skickar upp filen till hemsidan för publicering.

Man skriver bara sin text i Writely, som fungerar ungefär som Word, trycker på publiceringsknappen och sprider sedan webbadressen i epost till sina vänner. Enklare än så här kan det inte bli att skriva och publicera på webben! Rena nöjet!

Det finns en annan viktig funktion i Writely som kan vara mycket värdefull för alla som har behov av att samarbeta om ett dokument - t ex föreningar, styrelser, familjer. Upp till 50 personer kan skriva i samma dokument, alla versioner som tillkommer sparas och den som sedan har ansvaret väljer ut den version, som fångar upp det bästa i samarbetet. Enkelt och smärtfritt!

Lagringsutrymmet i Writely är obegränsat, bildfiler som du vill lägga in har en maxgräns på 2 MB.


Vad krävs då för att få tillgång till Writely?

Antingen att man har en GMailadress till Googles epostprogram, eller att man får en sådan adress från någon som använder GMail (vilket jag gör, hör av dig) alternativt att man registrerar sig på Writely's hemsida. Lycka till!

P.S. Writely är naturligtvis dessutom en alldeles utmärkt, helt vanlig ordbehandlare! Som sparar allt man skriver var 10e sekund och ger massor med lagringsutrymme för filerna. D.S.

Läs mer: PC för Alla: Här kan du testa Googles Word-dödare

Nyckelord: , ,

2006-08-20

 

Färgblindhet är ganska vanligt....

färgblindhetstest ....speciellt bland män. Mellan 12 och 20% kan ha olika typer av färgblindhet. Ibland utan att känna till det, för man får ju lära sig vad färger kallas. Ju mer bilder och multimedia omger oss i tidningar, TV och på datorskärmarna, desto större blir problemen för de färgblinda, som inte kan urskilja vad färgbilderna är tänkta att förmedla.

Titta gärna på färgblindhetstesten, kolla dig själv, se vad färgblinda uppfattar och läs mer om färgblindhet, om du blir intresserad.

Nyckelord: ,

2006-08-19

 

Så här vårdar du dina datorbatterier!

litiumjon-batteri I samband med att Dell återkallar 4 miljoner batterier till bärbara datorer, som sålts senare än april 2004, ger Ny Teknik goda råd hur vi kan få ut mesta möjliga av våra batterier och känna oss säkra.

Dellägare uppmanas att när så är möjligt använda strömsladden i stället för batteriet och att kolla upp om den egna datorn är berörd eller ej. Dell har skapat en säker kundsida för detta och PC för Alla har en förteckning över berörda datormodeller.

Väntan på nytt batteri kan bli lång. I Sverige rör det sig om nästan 40.000 batterier. Det handlar tydligen om ett fabrikationsfel - i vanliga fall är litiumjon-batterier helt säkra.


Bland goda skötselråd för litiumjon-batterier - som också finns i digitalkameror, musikspelare, mobiltelefoner m fl - ges följande:

- att optimera energiåtgången genom åtgärder som sparar strömmen, t ex dra ner ljusstyrkan hos bildskärmen

- att stänga av nätverk som inte används

- att använda standby-läge i stället för att stänga av och sätta på datorn

- att se till att man varken laddar batteriet fullt upp till 100% och inte heller laddar ur det helt - se förklaringar i artikeln

- att vårda batterierna i äldre bärbara datorer som sällan används.

Vi skall också veta att vi datoranvändare i det stora hela är mycket nöjda med våra datorer. Apple toppar numera listan med 83% nöjda kunder, Dell ligger på andra plats med 78%.

Bildkälla: The Hamilton Spectator

Nyckelord: , ,

2006-08-17

 

Seniormobilen har kommit - enkel, snygg, lättanvänd, billig

Motorola Motofone F3 Vad mer kan man begära? Dessutom med ny teknologi - elektroforesskärm som gör den lättläst i starkt solsken.

Motorola har i sommar lanserat mobilen Motofone F3 - främst tänkt för utvecklingsländer som Indien, där mobilen fått ett mycket större genomslag än datorn.

Motorolas designidéer för den här mobilen passar lika bra för seniorer och för små barn som för behoven i Indien och andra delar av Asien.

I USA kommer Motofone F3 att börja säljas i slutet av år 2006 för ca 300 kr (40 USD). Och då är man inte bunden av något dyrt kontrakt med mobilleverantör.

Motofone F3 finns på många bilder och man kan ocskå läsa om designen:

- den 9 mm tunna men greppvänliga mobilen

- stora, lättanvända knappar

- mycket stora bokstäver på den svart-vita skärmen (ej färgskärm)

- man kan få berättat i sitt eget språk hur man gör för att ringa och SMSa

- batteri som räcker länge

- hög volym hos ringsignalen

- skärmen har en nyutvecklad teknik, elektroforesskärm, Clear Vision, vilket innebär att det är lätt att läsa på den också i starkt solljus.

Mycket mer än prata och SMSa kan man inte göra, men det räcker långt!

Vi har tidigare sett andra seniormobiler! Det är glädjande att nu någon av de stora marknadsaktörerna intresserar sig för behoven hos den växande gruppen seniorer!

Nyckelord: , ,

Bildkälla: Gizmodo om Motofone F3

Läs mer:

Gizmodo: MOTOFONE F3 Hands-On: Sexy, Cheap

Macnn: MOTOFONE F3: cheap, cool, uncomplicated

Phonearena: Motorola?s new slim handset - MOTOFONE F3

2006-08-16

 

Gratisprogrammen som gör vardagen enklare

gratisprogram Du kan spara mycket pengar genom att använda alla värdefulla program som Mikrodatorn fortsätter att tipsa om i sin serie om gratisprogram.

Den senaste skörden program hjälper dig att:

- flytta över program och filer från gamla datorn till en ny

- styra en dator på distans, om du vill komma åt din egen dator på avstånd eller hjälpa någon med att fixa ett problem i den datorn. Här finns det också möjligheter att på distans länka ihop datorer som om de kopplas samman med nätverkssladd

- låsa upp systemfiler i samband med hårddiskstädning, så att de går att slänga

- rensa bort trasiga länkar bland bokmärkena

- rädda förlorade filer

Mycket praktiskt! Mycket läsvärt!

Nyckelord: ,

2006-08-14

 

Det vi gör som 50-åringar kan ge utdelning 20 år senare

stödjande hand Att åldras med behag

Ett engelskt par var bjudna på middag till goda vänner. De båda damerna satt i soffan och pratade.

Gästen berättade för värden:

- Vi var på en så trevlig restaurang igår.

- Vad intressant! Vilken restaurang var det?

- Ja, hm, vad heter den där blomman som har vassa taggar och som man ger till någon som man tycker om?

- Aha, menar du rosen?

- Visst! Rose, darling, ropar gästen till soffan. Vad heter restaurangen som vi besökte igår?


Ny forskning om demenssjukdomar

Minnet kan svika när man minst anar det. Den skandinaviska forskningen om demenssjukdomar och Alzheimer är framgångsrik och i senaste numret av den ansedda medicinska tidskriften The Lancet presenteras viktig ny forskning (via Forskning.se). Utifrån kända riskfaktorer har man utvecklat ett test som kan upptäcka risk för demens redan i medelåldern. Om man är beredd att ändra sin livsstil kan man alltså påverka sin framtida hälsa.

Hjärt- och kärlforskare har länge samlat information, så vi vet ganska väl vilka som är de betydelsefulla riskfaktorena för hjärtinfarkt och stroke. När det gäller demenssjukdomar har forskningen ännu inte samma goda underlag.

Men de nyligen publicerade artiklarna i The Lancet har visar att det går att förutsäga redan i 50-årsåldern vad som riskerar att leda till allvarliga demenssjukdomar på ålderns höst. Riskfaktorerna för demens överlappar i stor utsträckning de för hjärt-kärlsjukdomar. Om man är äldre, om man är man, har låg utbildning, högt blodtryck, fetma, för hög kolesterolnivå och är fysiskt orörlig är risken för demenssjukdomar högre. Diabetes är inte lika väl studerat men kan också befaras vara en riskfaktor.

Det betyder alltså, att vi kan själva göra något åt vår framtid genom att ändra på våra matvanor och livsstil. Och därigenom förebygga både hjärt-kärlsjukdomar och allvarliga minnesstörningar. Det gäller bara att äta sundare mat och motionera regelbundet. Vi bör också delta i hälsokontroller, så att vi kan få läkemedel i tid.

Eftersom det nu finns test, kan man vända sig till sin läkare för att få besked om man ligger i riskzonen. Här finns ett "möjligheternas fönster att påverka den egna hälsan framöver"! Genom ett aktivt liv med meningsfulla sociala kontakter kan seniorperioden ges ett rikare innehåll!

Nyckelord: ,

Lästips:

Surftips - Seniorer: Din bästa kompis - Minnet!

Surftips - Seniorer: Hur bra är ditt minne? Gör testet!

Lancet Neurology 2006: Risk score for the prediction of dementia risk in 20 years among middle aged people: a longitudinal, population-based study

Lancet Neurology 2006: Defusing the dementia time bomb

Lancet Neurology 2005: Leisure-time physical activity at midlife and the risk of dementia and Alzheimer's disease

2006-08-13

 

Surfa med fingrarna!

Multi-Touch. Morgondagens dator kan bli mycket lättare att använda än dagens. Den finns redan som prototyp. Tänk dig att du skall ordna dina härliga digitala sommarbilder på barnbarnen! De ligger på datorns skrivbord. Med fingrarna flyttar du fotona precis som du vill. Närbilden på Lisa vill du ha ännu större. Det är bara att dra i kanterna. Så mycket enklare! Så mycket roligare!

Matematikern Jeff Han vid New York University har visat upp vidundret på konferenser under våren. Och det finns demovideos på YouTube. I Multi-tryckskärmen finns det inget gränssnitt med knappar och menyer som man måste lära sig, utan man använder sina fingrar direkt på skärmen, och resultatet beror på hur mycket man trycker och drar. Det ser lekande lätt ut, men det ligger mycket avancerad matematik bakom.

Se en video på 3,5 minut utan kommentarer.........eller titta på en 9 minuters video där Jeff Han entusiastiskt demonstrerar skärmen med alla dess möjligheter utan mus och tangentbord och kommenterar (på engelska).
BumpTop. En annan forskargrupp i Toronto har utvecklat navigeringen på datorskrivbordet litet annorlunda. Med grafikpennan i BumpTop kan man lekande lätt sortera sina filer, lägga dem i högar som papprena på mitt vanliga skrivbord, söka i högarna, blanda och hitta. De här forskarna har blivit mycket uppmärksammade under våren. De arbetar vidare med skrivsbordsmetaforen som Apple ursprungligen "lånade" från Xeroc Parc, vilket gjorde Macen lättanvänd. Senare övertog även Windows skrivbordsmetaforen.

Bumptop-videon är litet mer teknisk, men mycket intressant att titta på.IT kommer framöver att kunna bli mycket lättare att använda för inte minst alla seniorer som aldrig arbetade med datorn när de var yrkesverksamma. Det här är i hög grad en önskvärd framtid!

Nyckelord: , ,

Tack, norska Seniornett för tipset och för artiklar från Nettavisen som Seniornett.no hänvisar till.


Fler lästips:

O'Reillykonferens 2006 - Jeff Han: The Future of Interfaces Is Multi-Touch

Slashdot: BumpTop, Pushing the Desktop Metaphor

Gizmodo: BumpTop Desktop Prototype

2006-08-12

 
links for 2006-08-12

2006-08-11

 

Bekvämt skicka SMS från datorn

SMS.se Brukar du skicka SMS men tycker att det är krångligt med mobiltelefonens små knappar? Du som har dator kan SMSa från den i stället. Med gratistjänsten från SMS.se kan du skicka tre SMS per dag utan kostnad och har en gratispott om tio att starta med.

Det enda som behövs är att du registrerar dig med ditt mobilnummer och aktiverar ditt konto med ett meddelande till SMS.se.

SMS som skickas från SMS.se kommer ha ditt mobilnummer som avsändare. Tjänsten är fri från reklam för både dig och dina mottagare.

Nyckelord: ,

2006-08-10

 
links for 2006-08-10

2006-08-09

 
links for 2006-08-09

2006-08-07

 

Köp PC i höst - priserna blir nedpressade!

DinaPengar.se Intel säljer ut sina äldre processorer när nya Core Duo kommer med mycket bättre prestanda. Men vissa datorer med prisdumpade processorerna från Intel, Pentium 4, kommer att klara det nya operativsystemet, Windows Vista. Det är ju viktigt att köpa dator med tankar på framtiden. Även om du inte har planer på att installera nya operativsystemet Vista i januari 2007 när det beräknas komma eller nya Office 2007, så är det ju bra att tänka några år framåt i tiden. Kolla alltså att den PC som du köper har kapacitet att senare köra Windows Vista!

Det här är en artikel i nya Dina Pengar.se - en ny webbplats med ekonomiinformation som precis har sett dagens ljus.

Dinapengar.se, som Dagens Industri och Expressen driver gemensamt, är en ekonomisajt med fokus på din privatekonomi och de stora affärshändelserna.

Man kan också på sajten läsa en artikel (ursprungligen publicerad i Dagens Nyheter) att moderaterna vill införa personliga vårdguider för äldre och för de som ofta behöver sjukvård.

Tack, Beta Alfa, för tipset!

Nyckelord: ,

2006-08-06

 

Bildredigeringshjälp med GIMP

GIMP I sommar har både Mikrodatorn och Dagens Nyheter tipsat om ett bra gratis bildbehandlingsprogram som alternativ till dyra Photoshop - det heter GIMP.

Bengt B på Frihetens Vingar har sedan förra sommaren använt GIMP och har nu samlat sina instruktioner till GIMP.

Här finns anvisningar till följande funktioner och rikligt med skärmbilder som hjälp:

* Gimp - lassofunktion och lager för att ändra bakgrunden
* Uppdaterade hjälpfiler
* Hur man lägger in 3D-modell i foto
* Lätta upp skuggor med färgkurva
* Dockningsfönster
* Få fart på bilden med rörelseoskärpa
* Installera hjälpfiler
* Skala bild i GIMP
* Mättnad och Nyans
* Platta ut

Bengt tipsar också om en gratis lärobok i GIMP som ligger på nätet och är på engelska.

Nyckelord: ,

Mer att läsa: GIMP Tutorials
Sunbirdsnest: Guide till Gimp

2006-08-05

 

100-dollardatorn är snart verklighet

100-dollardatorn I sommar har en ny prototyp visats av den billiga datorn som skall ge möjlighet för barn i tredje världen att äga en egen dator, vara uppkopplade till skolans elektroniska resurser och till alla de andra skolkompisarna via trådlöst nät, även i byar utan elektricitet.

Prototypdatorn som har visats på olika konferenser i sommar är orange och liknar mycket Apples bärbara iBook från 90-talet. Men OLPC - One Laptop Per Child - har ett helt annat innehåll och mycket lägre pris - efter flera års intensivt utvecklingsarbete vid MIT.

Du kan se en 5-minuters video av prototypen som de fortfarande utvecklar. Operativsystemet Linux arbetar från ett Flashminne, "kaninöronen" kopplar in trådlös kommunikation, här finns fyra USB-portar, internmikrofon och ett specialkonstruerat batteri som skall hålla länge. Säkert finns idén om att man skall kunna veva igång datorn kvar, även om man inte pratar om det i den här videon. Effektförbrukningen är mindre än 2 watt - det vanliga hos bärbara är 25 - 40 watt. Nu finns det möjlighet att välja svart-vitt eller färg på skärmen. Men måste man ha en extern mus?

Nigeria har redan beställt någon miljon datorer till sina skolor. Produktionen skall komma igång under 2007 med 5 - 10 miljoner datorer och priset kan pressas ner under 100 dollar om serierna blir stora. År 2008 räknar man med att leverera 150 miljoner datorer. Projektet stöds av FN.

I veckan fick vi veta att uppslagsverket Wikipedia är det första innehållet som man har bestämt skall läggas in i 100-dollarsdatorn. Nu förväntar man sig att Wikipedia kommer att utvecklas för ett stort antal språk utöver dagens.

Det är inte tänkt att datorn skall produceras för västerländska skolor eller säljas i butiker - till seniorer till exempel, även om behoven finns. Intel lanserade nyligen en bärbar för 400 dollar till utbildningssektorn.

Ungefär samtidigt som MIT presenterade OLPC-projektet visade Carnegie Mellon upp en handdator avsedd i första hand för Indien - PCtvt. Det projektet verkar dock tyvärr ha strandat.

Nyckelord: , , ,

Bildkälla: Technology News/vnunet.com Prototyp av 100-dollardatorn

Uppdaterad december 2006: Första 100-dollarsdatorn har lämnat fabriken. Läs mer om den!

Mer att läsa:

Silicon Valley Sleuth Negroponte kicks off OLPC day at Red Hat Summit

SignOnSanDiego.com U.S. and international educators show great interest in prototype

Loomware - Crafting New Libraries Working "One Laptop Per Child" laptop

Computer Sweden MITs billiga vevdator får en röd hatt

Computer Sweden Bill Gates kritiserar 100-dollarsdatorn

United Nations $100 Laptop Project Moves Closer to Narrowing Digital Divide

OLPC-project FAQ - Frågor om One Laptop Per Child

 
links for 2006-08-05

2006-08-04

 

Vik ihop din T-shirt enligt ninjametoden

Det är hur enkelt som helst! Tröjan blir perfekt slät! Man behöver bara titta några gånger på den här korta japanska videon och sedan testa själv. Klicka på uppspelningsknappen mitt i rutan!Passa också på att titta på några andra videoklipp, när du är inne på webbplatsen You Tube. Cirka 100 miljoner klipp laddas upp medan du läser det här.

Nyckelord: ,

via Dabble

2006-08-03

 

Gratis artiklar från DigitalVideo

Digital Video DigitalVideo är generös med gratisartiklar ur tidningen. Just nu kan man ladda hem kameratester sedan 2004. Alla testen av ett 50-tal kameror finns tillgängliga som pdf-filer. Man kan få 4 sidor med tips hur man klipper sin videofilm. Den som använder programmet Pinnacle Studio Plus 9 får en guide till menyerna i programmet. Guiden Rätt sida om linjen handlar om kameravinklar under filmning. Mer läsning och användbara länkar finns också på webben.

via Nyhetsbrevet augusti 2006 från DigitalVideo

Nyckelord: ,

 
links for 2006-08-03

2006-08-02

 

Easy Read - Hjälp när synen sviktar

Easy Read Nya versionen av Internet Explorer 7 kommer att ha en inbyggd funktion att förstora texten i fönstret. I väntan på den uttestade IE7-versionen finns det hjälpmedel för alla som vill ha större och mer läsbar text på webbsidorna.

Gratisprogrammet Easy Read är ett tillägg till webbläsaren som man lätt installerar på verktygslisten. Då kan man se funktionen öka/minska textstorleken som Plus och Minustecken, se figuren. Man kan också högerklicka och ändra texten till precis den storlek som passar en själv bäst. Ytterligare en finess: texten blir också större när man skriver ut sidan. Easy Read fungerar med de flesta Windowssystem. Skärmdumpar visar hur man gör.

Det finns också andra gratisverktyg från samma företag, bl a:

Ändra färgen på rullningslisten

ColorPic - hämta upp en speciell färg och använd den

Förstoring av skärmbilden

Desktop Renamer - Byt namn på Windowsikonerna på skrivbordet till svenska

Nyckelord: , ,

Jakob Nielsen Alertbox: Screen Resolution

 
links for 2006-08-02

2006-08-01

 

Smarta program testar CD- och DVD-skivor

Mikrodatorn fortsätter nu sin serie om gratisprogram efter sommaruppehållet. I den här artikeln får du tips om kvaliteten hos dina olika typer av DVD-skivor med programmet DVD Identifier. Det finns också förklarande skärmbilder som hjälper dig att använda DVD Identifier (Screenshots).

DVD Media List har information om CD-märken som du bör undvika.

Programmet CD Check går igenom dina CD- och DVD-skivor och rapporterar vilka filer som inte är i tillräckligt gott skick, så att du kan spara om dem i tid.

I artikeln finns det också länkar till de sju tidigare artiklarna med tips om användbara gratisprogram.

Nyckelord: ,

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips