Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-08-31

 

Trögt för e-demokrati i Sverige

E-demokratiföretaget Votia läggs ner meddelar tidningen Dagens Samhälle, som är kommunernas och landstingens nya tidning. Trots några lyckade rådslag i bland annat Kalix, Luleå och Nyköping har det inte blivit något genombrott för e-demokratin. Votia Empowerment grundades av Nackas nuvarande oppositionsråd Niklas Nordström. På frågan varför har det inte blivit fler rådslag via internet, svarar han

"Det är svårt att säga. Över huvud taget har offentliga sektorn varit sämre än privata näringslivet att ta till sig den nya tekniken."

Ett ytterligare skäl till de uteblivna framgångarna är enligt artikeln många kommun- och landstingspolitikers njugga inställning till folkomröstningar som politiskt instrument. De ser gärna fler samråd och hearings - där förvisso internet kan vara till hjälp - men vill inte ha tvingande folkomröstningar. Därmed krymper marknaden för företag som sysslar med e-demokrati.

Landsting struntar i folkviljan
"Trots att en folkomröstning den 13 juni klart och tydligt visade att Norrköpingsborna är för att Vrinnevisjukhuset åter blir ett komplett länssjukhus, med en fullvärdig vård och akutmottagning dygnet runt, väljer landstingspolitikerna att följa en redan uppgjord omstruktureringsplan.

I den folkomröstning som genomfördes var 96 procent av dem som röstade för att sjukhuset återupprättas som akutsjukhus, skriver Folkbladet och Norrköpings Tidningar enligt SvD idag.

Men kommunstyrelsens uppmaning till landstinget i Östergötland att följa folkomröstningen får kalla handen. I ett svar till kommunen skriver landstinget att den omstrukturering som beslutats kommer att fullföljas."


Varför ta reda på folkviljan, när den ändå körs över?


 

Internet blir snart en naturlig del av vardagen

Telia Sonera har frågat 1.592 svenskar om Internet - hur man ville använda Internet inför sommarsemestern och inför OS, rapporterar Ny Teknik.

"Förutsatt att du har trådlöst bredband och en bärbar dator hemma, hur skulle du då använda den?", frågar Telia Sonera.

Se på film i datorn, svarar 639 stycken. Läsa tidningen vid frukostbordet: 617. Tevetablå i soffan: 528. Använda den som kokbok i köket: 506. Hjälpa mina barn med läxorna vid köksbordet: 322. Trädgårdstips på balkongen eller i trädgården: 268. Läsa e-böcker i sängen: 223. Läsa tidningen på toaletten, svarar ändå så många som 97 stycken av de 1.437 som svarade på just den frågan."


Telia Sonera lämnar ut statistiken från undersökningen i ett Excelark för alla sifferbitare. För oss seniorer är det intressant att gruppen svarande över 50 år är mycket stor och att svarsmönstret avviker ganska litet ifrån 35-50-årsgruppen. Men när man tolkar svaren skall man väga in att männen i undersökningen är 3 gånger fler än kvinnorna.


2004-08-30

 

Svampar i bild och text

"Naturhistoriska riksmuséet i Sverige ligger bakom den här fina Svampboken med en massa bra råd för gemene man. Svampboken presenterar ett antal svampgrupper och visar bilder av några arter ur varje grupp. I första hand presenteras goda matsvampar, giftiga svampar och arter som ibland förväxlas med matsvampar. Svamp bör behandlas som en ömtålig färskvara, jämförbar med skaldjur. Redan till synes friska svampar är bemängda med bakterier och mögelsvampar. Det är mycket vanligare att bli sjuk av dåliga exemplar av ätliga arter än att verkligen bli svampförgiftad. Plocka bara svampar som du säkert känner igen som ätliga. Undvik gamla tumregler om giftiga och ätliga svampar. Kolla in svampkorgen med 100 ätliga arter. Och till sist för konstintresserade: svampplanscher målade under överinseende av Elias Fries - akvareller av svampar från 1800-talets slut."

Bildkälla: Agaricus colossus, jättemusseron, målad av P. Åkerlund.

(Länktips: Länkvinken Nätverket Seniorhuset)

 

E-recepten är på gång

Computer Sweden har haft en serie artiklar under våren 2004 om e-recept. Nu har flera av de stora Stockholmssjukhusen infört e-recept och andra landsting är på gång. År 2006 har e-recept slagit igenom helt tror Gunnel Bridell, ansvarig för e-recept på Apoteket i dagens nummer av Computer Sweden. De viktiga drivkrafterna är ökad medicinsk säkerhet och höjd kvalitet genom minskad risk för överförskrivningar.

Meningen med e-recept är att man skall kunna gå in på internet och få fram sin personliga läkemedelslista med information om läkemedlem och med möjlighet att beställa medicin från ett visst apotek eller hem till den egna brevlådan. Alla apotek kan idag ta emot e-recept. Landstingen i norr har kommit längst i landet - de har nu mellan 80 - 95% e-recept.

I Stockholm skickades första veckan i juni vart femte recept elektroniskt. e-recept Stockholm nådde därigenom sitt projektmål 20% e-recept av möjlig receptmängd, i god tid före måldatumet 30 juni. Detta innebär att drygt 76 000 recept/månad skickas elektroniskt.

En patientundersökning är också på gång. De preliminära resultaten visar på mycket stor uppskattning från patienterna.

Vi börjar nu märka av konkreta tillämpningar som skall göra de offentliga tjänsterna mer tillgängliga för oss konsumenter - e-recept är en konkretisering av vad 24-timmarsmyndigheten kan erbjuda.

 

3G-mobilen kan förändra livet för döva

För döva kan 3G förändra livet. De kan prata med varandra på sitt första språk, teckenspråket. Ny Teknik informerar om att Post- och Telestyrelsen testar den nya 3G-tekniken i ett pilotprojekt som staratade i maj tillsammans med döva. Redan har cirka 3 000 döva skaffat videotelefoner. 17 döva och hörselskadade i åldrarna 25 till 60 år har testat den nya tekniken. I det här projektet har PTS tagit hjälp av Sveriges Dövas Riksförbund.

"Mobiloperatören Tre förstod inte vad de gjorde när de erbjöd oss kunder att prata hur mycket som helst med vänner som har samma operatör. Vi pratar jämt! Det känns som om det här är en skänk från ovan, säger Hans Smedberg, som är projektsamordnare på SDR.

Det som människor utan funktionshinder ser som en självklarhet hoppas nu funktionshindrade få ta del av. Detta är grunden till de sju projekt som startade för två år sedan i PTS regi. Förutom dövas möjligheter med den mobila 3G-tekniken, vill PTS få fram nya tjänster som kan hjälpa dövblinda, synskadade, läshandikappade, intellektuellt funktionshindrade och personer med afasi.

Pensionärsorganisationerna borde också vara intresserade att vara med och utveckla den nya 3G-tekniken för den stora grupp äldre, som med åren får allvarliga hörselnedsättningar - och därmed begränsningar i sin livsföring - som kanske den nya 3G-tekniken kan avhjälpa.

2004-08-28

 

Upplev världen med öronen!

Ta en minuts paus, väck sommarminnen till liv med vågorna som frasar in på stranden och får stenarna i rullning. En minut och du är pånyttfödd!

"'Here is one minute on Brighton Beach, UK, in May, 2004...the sea, the pebbles and the wind. Recorded on a minidisc and two mono lapel microphones set up in binaural method [so best heard with headphones -Ed.] A small amount of compression on the mixdown, and that's it.' For today's vacation we thank the listener known only as AL."

Varva med helt andra ljud från ett munkkloster i centrala Tibetinspelat kl 07 en morgon.

"... recorded at Samye monastery in central Tibet at seven in the morning, Simon Lofting, leaves us without comment: with only what he heard."

OBS! Det kan ta ett litet tag att ladda ner ljudfilen, som sedan startar av sig självt. Varför inte sedan spara filen till egna datorn och lyssna då och då?

(Tips: InternetWorld, 27 aug 2004)

 

FN slår ett slag idag för fri programvara!

För att söka åtgärder att mildra den digitala klyftan beträffande datortillgång organiserades en FN-konferens i slutet av förra året. Den blev upptakten till dagens stora FN-evenemang i många länder i Sydost Asien och i Syd-Afrika, rapporterar BBC News.

Dagens uppmaning är att installera program med öppen källkod på datorerna, t ex operativsystemet Linux, kontorssviten OpenOffice, webbläsaren Mozilla. Inom FN-projektet har man tagit fram bra informationsmaterial och studieguider för politiker, utbildare och användare, som de kan få med sig hem på CD-skiva efter att ha prövat på under dagens aktiviteter.

2004-08-27

 

Grekland i våra hjärtanEtt vackert tack- och avsked från OS-veckorna i Grekland med ett fotobildspel presenterat av National Geographic från ön Santorini.

2004-08-26

 

"Hemligheten" bakom hög ålder kartläggs

"Våra äldsta medborgare mår förvånansvärt bra. Det visar en världsunik studie som görs i Göteborg. Där söker forskarna hemligheten hos dem som är 95 år och äldre.

En kombination av goda gener, sunda vanor, en positiv inställning till livet och någon form av utbildning, verkar spela en stor roll om man skall bli riktigt gammal."


Detta kan vi läsa i Utblick Folkhälsa, Statens Folkhälsoinstitutets nättidning. Vi blir allt äldre i Sverige. 1960 fanns det 9 000 personer som var över 90 år. I dag är antalet uppe i 70 000 personer och människor som lever tills de är 95 år ökar för varje år.

Studien påbörjades 1996 och 650 personer, som är födda mellan 1901 och 1908, deltar, den allra äldsta blir 103 år i höst. Cirka 70 av de som intervjuats har varit med sedan 70-årsåldern och de har även deltagit i den stora så kallade H-70-studien. Majoriteten av de äldre bor hemma.

...."Jag blev förvånad över att det är så många. De som har kroppsliga krämpor klarar sig länge hemma. Det är demensjukdomen som gör att man inte kan vara ensam, konstaterar Anne Börjesson Hanson, psykiatriker vid enheten för epidemiologi på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg."....

...."En tredjedel av de som är 95 år är psykiskt friska och ungefär hälften är dementa. Vi hoppas att kunna hitta gener som har betydelse för ett friskt åldrande, säger Anne Börjesson Hanson."....

För den som är intresserad av de här frågorna finns det en omfattande rapport från Folkhälsoinstitutet som pdf-filLiv till åren om flera av de longitudinella äldreprojekt som pågår, t.ex. H-70-studien i Göteborg och Kungsholmsprojektet i Stockholm..


2004-08-25

 

Rösta om årets fotograf!BBC News Online satsar på goda reportage och på bra bildmaterial. Nu pågår en tävling som man kan delta i - och utse "Photographer of the year" och ämnet är Känslouttryck!

Playtime har knäppts av Tom Powell, en av fjorton i tävlingen.

 

Ny roll för patienter med IT i vården

Dagens specialbilaga IT i Vården, som ComputerSweden och Dagens Medicin har samverkat om, innehåller många intressanta artiklar om hur IT äntligen börjar få betydelse inom vården. Även om man häpnar över hur dålig samordning det är mellan olika landsting och över den låga användarkvaliteten i de flestajournalsystem som är i bruk.

Vår roll som patienter har förändrats positivt tack vare medicinsk information på webben, vilket läkarna redan har märkt - vi är mer kunniga och kravställande. Det nya och spännande är nu att vi patienter börjar kunna samverka mer med läkarna med hjälp av IT, vi får en mer aktiv roll. Detta framgår tydligt av artikeln Reumatiker håller koll via datorn i specialbilagan. Kroniska reumatiker kan någon gång varje vecka mata in i en behändig liten IT-utrustning hur deras leder ser ut, hur de mår m m, och den här informationen som går in i databasen ger patienten tillbaka kurvor över den egna sjukdomsutvecklingen och den ger naturligtvis också läkarna massor med värdefull information. Både patienten och läkaren/sjukvården har således allt att vinna på de nya digitala möjligheterna.

Reumatikerprojektet startar i höst och använder sig av den nya säkra e-tjänsten Mina vårdkontakter som i våras vann Guldlänken som bästa offentliga IT-tjänst.

2004-08-24

 

Fika med forskare!

I DN kunde vi idag läsa om en europeisk konferens som startar idag i Stockholm för att föra ut forskningen.

Vetenskapens stora samlas i Stockholm
Carl-Johan Sundberg är en hyperaktiv eldsjäl som brinner för att föra ut vetenskapen. Nu har han dragit i gång ett stort europeiskt vetenskapsmöte som ska hållas vartannat år. Det första börjar i Stockholm på onsdag.Under fem dagar förvandlas Stockholms Akademiska Forums Vetenskapscafé i Kulturhuset till ett café öppet för alla som vill lyssna till forskare som samtalar kring aktuella teman. Varje diskussion pågår cirka 45 minuter och leds av samtalsledare som Jonas Hallberg, Gunilla Myrberg, Lena Sundström med flera.    

Följande samtal kommer att hållas:
- Typiskt svenskt ? finns det?
- Hur samverkar människors olikheter på arbetsplatsen?
- Vad styr medieutbudet?
- Leva länge men inte bli gammal
- Non Moving Generation? ? om en stillasittande livsstil
- Varför jämställdhet?
- Hon och han ? lika eller olika?
- Musik och känslor ? ett evolutionsperspektiv
- Strängar, svarta hål och universums skapelse

Vetenskapscaféet ingår i EuroScience Open Forum 2004, ett öppet forum för vetenskap, teknik och forskning och det stöds av Riksbankens jubileumsfond.


 

Barn och äldre löper störst risk i trafiken

Fotgängare och cyklister löper störst risk att skadas i trafiken. Barn och äldre är de som oftast drabbas. Charlotta Johansson, doktorerade i dagarna vid Luleå tekniska universitet, på en undersökning där hon använt video för att studera trafikanters beteenden vid totalt 19 korsningar i Sverige och i Finland. Hon har också mätt fordonshastigheter och analyserat både svenska och finska olycksdata.  

Hon har kunnat se att fotgängare, oavsett ålder, oftare får företräde vid övergångsställen som är kopplade till farthinder. 

Den viktigaste principen för att minska olycksfrekvensen är att fordonshastigheten inte överstiger 30 kilometer i timmen på de platser där fotgängare och cyklister regelbundet korsar trafikerade gator. Andra åtgärder för att minska olyckorna är att öka sikten och synbarheten för barn och äldre.

 

Apple lockar dagens ungdomarMan kan i dagarna läsa att studenter i USA "tänder" på musikspelaren iPod och sedan går över helt till Apples bärbara iBook eller PowerBookdatorer. Datormarknaden i USA hos Apple för studenter har under år 2004 ökat från 22% till nästan 27%. Och bl a problem med virus i PC-datorer har naturligtvis bidragit till deras aktiva val av Apples teknologi.

Apple startade med ett starkt fotfäste inom högre utbildning, inte bara i USA utan också här i Sverige! Jag hoppas att det går att återerövra våra ungdomars intresse för Apples innovativa teknologi! Vi får se vilka nyheter som presenteras i Paris nu senare i höst!

Utmärkt och en självklar utveckling anser den inbitna Macanvändare som skriver detta! Helst skulle jag ju också vilja att dagens seniorer upptäckte hur lätta Apples datorer är att lära sig och att använda!

(Bildkälla: EWK)

2004-08-23

 

Sveriges bästa webbplatser inte så bra

"Tidigare i år publicerade svenska Internetworld Sveriges bästa sajter 2004, en lista över de webbplatser tidningen anser vara Sveriges hundra bästa. Webbplatserna hade granskats utifrån fyra kriterier: aktualitet, gränssnitt, kvalitet och kreativt utnyttjande av mediet." läser vi i Henrik Torstenssons weblog.

Roger Johansson har granskat de tjugo första utifrån ytterligare två kriterier: tillgänglighet och webbstandarder. Och hans motiv till granskningen var bl a följande:

"Som webbutvecklare med tillgänglighet och webbstandarder som specialintressen ville jag ta reda på hur väl webbplatserna på listan lever upp till rekommendationer och riktlinjer inom dessa områden. Därför gjorde jag en egen granskning."

Roger sammanfattar sina resultat på följande sätt: "En klar majoritet av de webbplatser som svenska Internetworld rankade högst uppvisar stora brister i tillgänglighet, och följer inte webbstandarder.

Det innebär att webbplatserna använder avsevärt mycket mer bandbredd än nödvändigt, blir långsammare att använda, utestänger, eller försvårar för många besökare, och riskerar att vara beroende av en specifik leverantör."


Vi läser om det kraftigt sjunkande intresset för högskoleutbildningar i IT-ämnen i dessa dagar, men kompetensen att göra webbsidor, som är tillgängliga för oss användare blir allt viktigare, när samhället nu planerar för att vi alla - oberoende av ålder - skall ta del av samhällets informationsutbud i form av e-tjänster (24-timmarsmyndigheten). Då är det viktigt, att det finns kunskaper om hur vi människor tar till oss information på webben. Så nog behövs den gedigna IT-kompetensen hos webbutvecklarna framgent!

(Via Henrik Torstenssons weblog, den 19 aug 2004)

 

Allt i ett för surfaren!

Via alfakrull såg jag den 22 augusti en artikel från internet Brus.com - Svensk blogg om söktjänster och sökning på internet - om Nextaris - en smart sökrelaterad webbapplikation. Lars Våge berättar utförligt om vad man kan göra med Nextaris. Och det är inte litet det!

Brukar du söka med en sökmotor men känner ibland behov av att kolla upp med flera andra? Samlar du på bra länkar? Eller kanske bara på små citat ur artiklar på webben? Och har svårt att få ordning på dem! Du kanske vill dela med dig av dina webbfynd till andra?

Ja, då är Nextaris en utmärkt applikation, där man kan göra allt på samma ställe - söka på webben med specialiserade sökmotorer, samla resultaten i olika mappar för olika behov, spara länkar, spara hela cachade hemsidor eller bara valda citat. Sedan bestämmer man vilken mapp som man vill publicera och man kan mycket enkelt göra det i form av en blogg som man skapar i Nextaris. Instruktionerna är utmärkta i LearningCentre (på engelska).

För grupper som samarbetar kring ett material kan Nexaris smidigt lösa både kommunikationen och publiceringen av innehållet. Här har man både delade mappar och instant messaging utan spamrisk.

Tjänsten är gratis och ger då 20 MB utrymme för sparade hemsidor, länkar, filer m m, vilket räcker bra att starta med. Vill man ha mer senare kostar det bara 49 US dollar per år för utrymme om 100 MB.

Enda molnet på himlen om man vill skriva på svenska är att Nextaris inte klarar av de svenska bokstäverna å, ä och ö - (ännu?)!

2004-08-22

 

Fem nya månar runt planeten NeptunusInalles har man nu upptäckt 13 månar runt Neptunus. Två av dem roterar åt samma håll som Neptunus. De övriga åt andra hållet. Några av "satelliterna" är sannolikt asteroider rapporterar BBC News.

Nog kan vi skatta oss lyckliga som får möjlighet att njuta av skönheten i de foton som kamerautrustningen skickar ner till jorden.

 

Offentlig@rummet

Det händer mycket för närvarande som rör offentliga e-tjänster. Efter konferensen Offentlig@rummet i Eskilstuna 2-4 juni 2004 finns det nu presentationer att läsa i Statskontorets innehållsrika tidning Öppna System.

..."Det "fjärde stegets" stora utmaning är hur vi ska kunna förvandla en uppsättning av självständigt ledda 24-timmarsmyndigheter till en sammanhållen och kostnadseffektiv elektronisk förvaltning".... skriver Statskontorets GD Knut Rexed om i ledaren och fortsätter....

...." Arbetet har inletts. Det bedrivs med full respekt för den svenska förvaltningsmodellen, ...och kommer därmed att skilja sig från många andra länders. Där de skapar centralt styrda hierarkier bygger vi ett fungerande nätverk. Där de skapar enhetliga plattformar bygger vi på kommunikation, utbytbarhet och frivilligt utnyttjande av gemensamma basfunktioner...."

Eva Fernvall, ordförande i 24-timmars-delegationen informerade om deras kommande äldresatsning - Din Personliga Sida - webbsidor med offentlig information och med personliga e-tjänster. Annan teknik än enbart internet måste utvecklas enligt henne för att tillgodose ovana användares behov. >>sid 20

För att bygga broar över de digitala klyftorna bröt Ingrid Atlestam en lans för de omkring 1500 folkbiblioteken.
"...De borde kunna användas bättre för att utbilda i datorkunskap. Minst lika viktigt är att utbilda i informationskompetens, att kunna förstå informationen, veta var den finns tillgänglig".... >>sid 24

Här finns också en artikel - Informationstekniken i välfärdens tjänst - skriven av personer som kan få saker att hända i det offentliga samhället - Gunnar Lund, Lars-Erik Lövdén, Eva Fernvall, Ilmar Reepalu, Lars Isaksson. Artikeln har man tidigare kunnat läsa förkortad i Sydsvenskan. >> sid 32

Guldlänken gick till Stockholms läns landsting för den bästa e-tjänsten "Mina Vårdkontakter"Vårdguiden, en redan tidigare prisbelönt e-tjänst. Juryn menade "att den har väsentligt förbättrat medborgarnyttan av en tjänst som i vardagen är svårnådd. Det finns en tydlig kommunikation, interaktion samt återkoppling till den enskilde individen."

Om du är intresserad av den pågående utvecklingen av offentliga tjänster, finns det alltså mycket att läsa på nätet.


 

Informationens våldsamma kraft!

Det är som en präriebrand! Men på webben! När det händer något nytt och "hett", sprids det oerhört snabbt.

Jag - liksom många andra - hittade för drygt två dygn sedan en spännande artikel i New York Times om en billig och kraftfull kommunikationsutrustning för tredje världen - "Trying to Take Technology to the Masses".

När jag gjorde en sökning med Google på nätet den 19 augusti på kvällen fick jag 543 träffar. Nu i kväll, två dygn senare, får jag 1.220 träffar.

Fantastiskt! För utrustningen verkar vara oerhört spännande! Och vad fascinerande det är att ta del av denna obändiga kraft hos en nyhet på webben. Den måste bara ut!

2004-08-21

 

Veckans fotobildspel från BBC News"Your perspective on the world: 14-20 August ". Man kan också se fler bildspel genom att klicka på länkarna till höger i fönstret.


 

IT - Digitala klyftor eller gräsrotsdemokrati?

Detta är en debatterande skrift som Lars Ilshammar, historiker vid Örebro universitet, har skrivit för LOs småskriftserie, 2003, om teknikens utveckling under de senaste 10-15 åren och dess påverkan på demokratin. Lars Ilshammar menar att den "digital klyftan" i världen mellan rika och fattiga länder finns också i Sverige och i andra rika länder, och tendensen är att den ökar. Klyftan består i att tillgång och användning av datorer och Internet är skiktad utifrån bland annat klass, kön och etnicitet.

Därför är utvecklingen av den nya, billiga multifunktionskommunikatorn för tredje världen PCtvt så viktig, och man förstår att nyheten har spridit sig som en löpeld på Internet.

Här ett kort avsnitt ur Ilshammars skrift:

"Den kanske mest oroande aspekten av den digitala klyftan är framväxten av vad Manuel Castells kallar den "fjärde världen" (M. Castells: Nätverkssamhällets framväxt. Informationsåldern: Ekonomi, samhälle och kultur. Band I, 1999).

Castells noterar att även fattigdomen har blivit oberoende av regioner och nationer, och idag återfinns överallt. Den fattige, arbetslöse eller onödigförklarade som inte platsar i informationsålderns kompetenskatalog har därför mera gemensamt med andra fattiga/arbetslösa/onödigförklarade på andra sidan jorden, än med medel- och överklassen i sitt eget land.

Det kan se ut som en historisk paradox att det nya nätverkssamhället närmast leder tanken till 1800-talet: gamla samhällsklasser upplöses, en ny produktionsordning begär företräde och fattigdomen blir synlig på nytt mitt i välståndet."
(sid 12 av 19)

2004-08-20

 

PCtvt har väckt stort intresse världen över

Ny Teknikskriver om en "Ny pc för u-länder kraftigare än forskardator"

"I ett samarbete med Microsoft och pc-tillverkaren TriGem utvecklar en indisk forskare en pc för tredje världen. Datorn ska kosta under 2000 kronor och innehålla nästan allt - teve, dvd-spelare, videotelefoni och trådlös uppkoppling. En analfabet behöver en kraftigare dator än en filosofie doktor."

Förväntningarna är höga - går det att utveckla en billig och kraftfull utrustning så att den digitala klyftan kan överbryggas snabbt och billigt? Så att länder med stora befolkningsgrupper kan få del av utbildning via TV och video, där språket anpassas efter lokalbefolkningens förutsättningar?

Det verkar som om man är lösningen på spåret!!

2004-08-19

 

Billig kommunikationsdator i höst - PCtvtPCtvt, som bygger på idén om TV, telefon, DVD och dator allt i ett med trådlös överföring på nätet, testas senare i höst i Indien och är tänkt för tredje världen. Men varför inte också för seniorer?

Många önskar överbrygga den digitala kryftan mellan rika och fattiga med billig kommunikationteknik. Redan på 1980-talet var Jean-Jacques Servan-Schreiber, välkänd inom EU, aktiv i ett teknikutvecklingsprojekt som strandade.

Nu har ett forskarteam lett av Raj Reddy, forskare inom artificiell intelligens vid Carnegie Mellon University gått vidare, odlat idéerna i kreativa vetenskapskretsar med sådana kända IT-namn som Nicholas Negroponte och Seymour Papert från MIT och Alan Kay från Xerox PARC. Tack vare ett samarbete med Syd-Koreanska PC-tillverkaren TriGem och goda kontakter inom Microsoft, är de nu redo att i november 2004 installera de första 100 prototyperna av PCtvt och testa dem i Indien.

Hur har de då tänkt? Många i fattiga delar av världen är utestängda från dyra datorer, och många är analfabeter. Utrustningen består av en enkel fjärrkontroll och kan fungera som TV, telefon och videofon med DVD-spelare samt surfdator. Den har ett bantat Windows operativsystem. Utrustningen skall lanseras för nöjesanvändning och man hoppas att på så sätt få in en fot i hemmen och intressera även de fattigaste för de möjligheter till kommunikation som finns.

Forskargruppen samarbetar med andra forskare vid Kalifornienuniversitetet som utvecklar mobila, höghastighetsnätverk för landsbygdskommuner i tredje världen. Kommunikationen i PCtvt bygger mer på ljud- och videoöverföring än på textmeddelanden och kräver därför höghastighetsnät.

Utrustningen PCtvt, med TV och dator tillsammans, skall kunna säljas för 250 US dollar, dvs knappt 2000 SEK. Den kan användas för samtal med bilder, elektronisk post, läsning av lokala tidningar m m. Inom projektet samarbetar man också med samhällsvetare för att studera vilka effekter en sådan här teknologi kan få för samhällsutvecklingen och för människornas möjligheter att ta del av det som är en självklarhet för oss som har internet.

När jag nu den 19 augusti söker i Google på PCtvt får jag 543 napp på många olika språk, men de flesta naturligtvis på engelska. De flesta informerar om det som New York Times-artikeln handlade om. För att få mer information kan man ladda ner ett PowerPoint-bildspel på 909 KB till den egna hårddisken.

Här finns tankar från utvecklarna hur den här produkten skall kunna bli ett kunskapsverktyg i tredje världen, både lättanvänt och motiverande för alla de människor som inte har haft förmånen att gå i skola som vi, men som ändå vill kunna kommunicera . Titta på bilden av fjärrkontrollen! Det är tänkt att man lätt skall känna igen ikonerna för de TV-program som man tycker om att titta på och man får bilder på personer som man vill prata med i videomobilen.

Så enkelt de har utformat sina lösningar i PCtvt! Genom att titta på PowerPointbildspelet framgår det mycket tydligare hur utvecklarna av den här tjänsten har tänkt sig funktionerna.

Nyheten om PCtvt publicerades i The New York Times On the Web den 16 augusti "Trying to Take Technology to the Masses". PCtvt låter som något som skulle kunna vara mycket intressant också för den stora gruppen seniorer världen över, som inte kom i kontakt med datorer under sitt yrkesverksamma liv - och varför inte för skolbruk på lägre nivåer?

Nu får vi bara hoppas att programutvecklarna också lyckas skapa en utrustning som inte kommer att plågas av virus och annat otyg!

(Bildkälla)

 

"När hålen är fler än pluggarna.....

Läs en rolig ledare i nyhetsbrevet Uppsnappat.se om alla hot i datorvärlden - översatt till båtvärlden - "När hålen är fler än pluggarna blir man blöt om fötterna", ja, apropå Windows XP SP2.

Inte undra på att det går bra för Linux på olika håll i världen och för StarOffice i Australien!

2004-08-18

 

Grekisk mat till OS

Garanterat grekiskt - Vilken tid lämpar sig väl bättre för att njuta av grekisk mat än under OS-veckorna? Den enkla och solmättade grekiska husmanskosten, vars rötter sträcker sig tillbaka ända till antiken, anses av många vara den bästa sommarmaten som finns. På tasteline.com kan du läsa om grekisk mat och matkultur. Här kan du lära dig allt från hur man lagar en äkta moussaka enligt konstens alla regler, och hur man rör ihop den perfekta tzatzikin. Perfekt mat för den svenska sommaren att antingen äta ute i det gröna eller om man planerar att bänka sig framför TV:n de närmsta veckorna.

(Källa: FP-group.se)

 

Historiens vingslag i OlympiaNär nu kulstötningen sker på historisk mark i Olympia utan modern teknik av något slag skall vi veta att spelen här avslutades 393 före Kristus av kejsaren Theodosius för att de var för hedniska.

Då, på den tiden, samlades mer än 40.000 åskådare i Olympias stadium för att titta på de ofta blodiga och våldsamma tävlingarna. På den tiden tävlade de grekiska idrottsmännen nakna. Läs mer om detta i BBC News Online (på engelska).

 

Om hela världen vore en by ...

"Om hela världen reduceras till en by med 100 invånare och alla proportioner bibehålls så består byn av:

57 asiater
21 européer
14 amerikaner (från Nord- och Sydamerika)
8 afrikaner

52 är kvinnor
48 män

70 icke kristna
30 kristna

89 heterosexuella
11 homosexuella

6 personer skulle inneha och nyttja 59% av alla gemensamma tillgångar och de 6 personerna kommer från USA.

80 har otillräckliga boendeförhållanden
70 är analfabeter
50 är undernärda, 1 döende, 2 föds och 1 har en PC.
1 och bara 1 har en akademisk examen.

Om man betraktar världen på detta sätt så påvisas nödvändigheten av samhörighet, förståelse, acceptans och utbildning för alla....


....Om Du läser detta så är Du mångdubbelt gynnad, för

1. Du tillhör inte de 2 miljarder människor som inte kan läsa

2. Du har en dator...."


Hämtat från C. Södergrens blogg Chadie.nu

2004-08-17

 

En överraskningens konstnär - Salvador DalíSalvador Dalí har en berättarstil som är välkänd bl a med klockor som viker sig över kanter, men han har så många andra uttrycksätt också. Den här kollektionen är amerikansk och har vunnit priser.

Den Dalíintresserade webbesökaren kan också hitta mer hos Dalí-Foundation.

"Old Age, Adolescence, Infancy (The Three Ages)" was completed in 1940, near the time when Dali and Gala fled from France in anticipation of the coming Nazi invasion. It was during this time that Dali was being primed by Gala to move away from his surrealistic roots and towards more common and traditional themes. Although this painting is officially considered a Surreal work, it is an excellent example of the transformation that the artist was undergoing at the time.

(Bildkälla)

 

Windows nya Service Pack 2

Uppsnappat.se informerar i sitt nyhetsbrev om de problem som kan dyka upp när det stora, andra servicepaketet till olika Windowsversioner nu lanseras.

"Microsoft har publicerat en lista med drygt 50 programvaror som inte fungerar problemfritt när Windows XP uppdateras med SP2 och en del av de listade programtitlarna är mjukvarujättens egna, Some programs seem to stop working after you install Windows XP Service Pack 2 .

Det är i första hand programvaror som är beroende av att kunna hämta information från en nätverksserver som förefaller att inte fungera när SP2 har installerats, informerar Microsoft. Det är den uppdaterade brandväggen i Windows XP som orsakar problemen för allt från antivirusprogram till datorspel, men en stunds manuellt pysslande med brandväggen och kommunikationsportarna ska enligt Microsoft rätta till problemen."


BBC News Online berättar om vilka fördelar som Windows Homeanvändare kan få, men också om riskerna i samband med installationen.

Här kommer en förteckning av förbättringarna (på engelska):
Pop-up ads blocked
Revamped firewall on by default
Outlook Express, Internet Explorer and Windows Messenger warn about attachments
Origins of downloaded files logged
Web graphics in e-mail no longer loaded by default
Some spyware blocked
Users regularly reminded about Windows Updates
Security Centre brings together information about anti-virus, updates and firewall
Protection against buffer over-runs
Windows Messenger Service turned off by default

 

Har ni tagit time-out när det gäller äldreomsorgen?

Pensionärsföreningarna har tappat tålamodet med regering, kommun- och landstingsförbundet och skriver här ett öppet brev efter ett lyckat seminarium nyligen om äldrevården - dit inga politiska beslutsfattare kom.

 "Näst sista dagen under Almedalsveckan arrangerade landets fem rikstäckande pensionärsorganisationer, handikapprörelsen, vårdfacken och intresseorganisationer som anhörigrådet, demensförbundet och RFSL en utfrågning om äldrevården. Det är första gången någonsin som så många organisationer samverkat kring äldrevården. Seminariet var ett av de mest välbesökta under hela politikerveckan..."

 "....Seminariet belyste vad som kan göras med befintliga resurser om de politiskt ansvariga undanröjer en rad hinder som ligger i vägen för en effektiv vård och omsorg för äldre. Och det är bråttom. Alltför många i åldersgruppen över 80 år får idag inte den vård och omsorg de behöver. Att äldre ordineras läkemedel de inte behöver på grund av personalbrist är oetiskt, oacceptabelt.  Och de äldre blir allt fler....."

 "....Det seminariet i Almedalen visade är att det finns pengar i dagens äldrevård  - men de används inte effektivt. De skilda strukturer som finns för rehabilitering, vård och omsorg omöjliggör samverkan...."

 "....Äldre har rätt att förvänta sig eget inflytande, kontinuitet, sammanhang och att alla yrkesgrupper samarbetar. Vi anser att de olika delarna för rehabilitering, vård och omsorg ska knytas ihop ? och den äldres behov ska vara i fokus...."

 "....Nästa gång så många organisationer kraftsamlar kring äldrevården så förutsätter vi att Sveriges högsta politiska ledning närvarar. Vi medverkar gärna till kreativa lösningar och vi samarbetar över alla revirgränser. Gör ni det?
 
Sveriges Pensionärsförbund   SKTF
Barbro Westerholm    Ann-Britt Aldeman
Förbundsordförande   Äldreombudsman"

2004-08-16

 

Pedofilens dotter: Brev till pappa

"För ett år sedan lade jag ut några av de nio brev jag skrev till pappa strax efter hans begravning."

Att skriva och att formulera sig om det allra svåraste - hur viktigt är det inte för den egna förståelsen av vad som händer! Och som här - också för att få stöd från andra som kan leva sig in i smärtan.

Några läsarreaktioner på brevet till pappa:

Ett oerhört starkt inlägg, Sunny. Vad har gjort att du kunnat gå vidare? Har du haft människor att prata med? Hade du någon att prata med när övergreppen pågick? Jag imponeras av din styrka. Kram!
2004-08-13 17:15

  Svar
Svar från författaren
Sunny
2004-08-13 17:44

Då var jag på egen hand. Fosterhemmet slängde ut mig på våren i 7:an o på hösten fyllde jag äntligen 14 år o kunde få jobb. Det var ensamheten som fick mig att annonsera efter mina föräldrar: Ingen god ide. Jag hängde på biblioteken o så lånade jag folks hundar.Dem kan man prata med om allt. Läs Stilla Natt: Min första jul i "frihet."

Fler läsarreaktioner och författarkommentarer.

Pedofilens dotter: Brev till pappa (del 2)

(Källa: Sourze.se)

2004-08-15

 

Se det sköna hos äldre kvinnor!

Amerikanska seniorsajten för kvinnor - Seniorwomen.com - har många kulturella inslag. T ex en artikel av Suzette Haden Elgin från år 2000 som blivit en klassiker: "Why Are Old Women Older Than Old Men and How Can We Fix That?"

...."We have to start modeling - for young people and children all around us - the behavior that goes with treasuring and admiring old women instead of  rejecting them.  We have to publicly admire old women, and I don't mean Sophia Loren when I use that phrase. We have to say of old women who look their age, "Look at that woman, how beautiful she is!" We have to learn to say "What lovely wrinkles and lines she has .... what a wonderful texture her skin has!" We have to delete from our speech forever such sentences as "She must have been gorgeous when she was young!" and "Don't let the way she looks fool you - she's very sharp." We have to openly and publicly admire the physical characteristics of normal female aging, so that a new generation won't grow up believing that they are the identifying characteristics of human ugliness. We have to stop treating the phrase "old woman" as if it were an obscenity and start using it positively. We ourselves - we women who are growing old or are already old - have to flatly refuse to support the negative image of old women by devoting our money and energies to a struggle to look young. As long as we support it, it will flourish;  it's time we gave that up."

 

Musikspelare - iPod vs Kassett

Ett roligt bildspel - test mellan Apple nya iPod och gamla hederliga bandkassetten.

Och vinnare är......

(Tips via InternetWorlds nyhetsbrev)

2004-08-14

 

Tvillingmamma får fyra barn - två tvillingparDet osannolika händer faktiskt! 34-åriga tvåäggstvillingen Geana Morris från USA fick två äggceller inplanterade i januari.

Nu måste hon vänta i några månader på att få hem de fyra små liven som hon nyligen födde - två pojkar och två flickor - eftersom de bara vägde ca 1 kg vid förlossningen. En helt oväntad tilldragelse! Vi håller tummarna!

 

Senioruniversitetets höstprogram 2004

Senioruniversitetet i Stockholm har kommit med sitt omfattande höstprogram. I Stockholm heter Pensionärsuniversitetet Senioruniversitetet och samverkan sker mellan Folkuniversitetet och Kursverksamheten vid Stockholms universitet.

Programmet som framgår av Huvudmenyns länkar är mycket lockande.
- Tisdagsföreläsningar med mycket intressanta ämnen
- Universitetskurser i konsthistoria, teater, idéhistoria, musik, litteratur
- Kurser i språk och alla möjliga andra ämnen
- Föreläsningar med anknytningar till muséer
Detta är bara ett axplock ur innehållet!

För alla släktforskningsintresserade kan det kanske vara intressant att titta närmare på kurserna SU 415 och SU 416 under Övriga kurser.

"Vi lär känna våra förfäder genom att studera de olika arkiv som berättar om familjebildning, yrkesliv och bosättning. Vi övar oss i läsning av olika handstilar och lär oss äldre tiders uttryckssätt. Högst 15 deltagare."

För alla som bor på andra orter har Uppsala Pensionärsuniversitet på sin hemsida information om Pensionärsuniversitet på 24 orter i Sverige. Klicka på knappen "Andra PU" för att se om det finns på din hemort. Det finns också en förteckning med epostadresser till de Pensionärsuniversitet som inte har egna hemsidor. Pensionärsuniversitetet verkar ha ett samarbete med Folkuniversitetet på många orter.

 

Datorn är livsviktig för många seniorer!

Amerikanska SeniorNet gav en enkät i juni och juli 2004 till sina medlemmar och 1.461 har svarat på 25 frågor. Föreningen skall använda resultaten för att anpassa sina tjänster till medlemmarnas önskemål. Resultaten visar " that SeniorNetters love email, are joining the digital photography craze, have diverse interests and love to learn."

Varför vill man lära sig använda datorer och internet? Svaren visade följande:
- Behålla hjärnan aktiv - 61%
- Glädjen i att lära - 54%
- Behöver kunna det för att ägna sig åt personliga intressen - 47%
- Kul/avkoppling - 46%

Det finns en länk i rapporten till grafiska figurer över alla resultaten för den intresserade.

Här sist två personliga vittnesmål om hur mycket datorn har betytt för dem:
- Being profoundly deaf and immobile due to ill health, it is my life-saving occupation. I have no friends still living and before I got the computer, I was completely isolated. Now I am back in the world and can have intelligent conversations like hearing persons.?
- MY Computer is my Square-Headed Boy Friend! I love him dearly...I would feel so alone without the benefit of the Internet. It is my connection to folks MY age.

 

Något är annorlunda - ny bok om demens

"Vilka får demens och kan vetenskapen på något sätt hjälpa dem som drabbas? Är mild glömska ett första tecken på demens? Hjälper bromsmediciner och hur snart kommer ett vaccin? Hur kan demenssjuka och deras anhöriga få stöd på ett värdigt sätt?

De frågorna berör oss alla: som anhöriga, som anställda i äldreomsorgen, som åldrande.
I den här boken ger några av Sveriges främsta demensforskare sina svar. Boken är en lättillgänglig kunskapsöversikt som sammanfattar den senaste forskningen på flera områden, skriven av vetenskapsjournalisten Sara Bergqvist Månsson. Här kan du också läsa mer om hur en demensutredning går till."


2004-08-13

 

Landskapsfotografi när det är som bäst!

Den franske mästerfotografen Yann Arthus-Bertrand har flugit över hela världen och tagit fantastiska foton av landskap och städer uppifrån. Han har också gett ut sina foton i stora praktverk som kan köpas i bokhandeln.

Nu finns många av hans foton på nätet. Man kan välja land och sedan se bilderna som bildspel. Njut! Varför inte starta med Santorini och Grekland så här i OS-tider?

(Tips: InternetWorlds nyhetsbrev 13 augusti 2004)

 

Ströva i Athen

Till Olympiaden har grekerna tagit fram en Athen-portal. Här finns vandringar genom staden med många foton, men portalen är litet svårnavigerad.

(Tips: INETmedia.nu)

 

Sök med IceRocket

Bekanta dig med amerikanska sökmotorn IceRocket, som vill ge Google en match. IceRocket använder metasökteknik - det betyder att många sökmotorer används när man skriver in sitt sökuttryck. IceRocket använder bland andra Yahoo, MSN, AltaVista, AllTheWeb, Lycos, Wisenut och Teoma samtidigt. Metasökning ger större möjlighet att hitta det du söker efter.

En innovation hos IceRocket är att till vänster om varje funnet resultat dyker det upp en skärmbild på hemsidan - men det är en funktion som man kan välja bort om man tycker att bilderna drar ner snabbheten.

Man kan söka på bilder, nyheter, produkter. Men man kan också söka på ny vän. Men då måste man vara beredd på resor till USA.

(Tipsat: InternetWorld 13 augusti 2004)

 

Lidingö först i världen med bokautomat

"Med hjälp av en Bokomat kommer lidingöborna redan i höst att kunna låna böcker från biblioteket dygnet runt - det informerar Lidingö Kommun och Lidingö Bibliotek om. Det unika konceptet ska under minst ett år prövas på Lidingö....

...Bokomaten är, i likhet med bankomaten, möjlig att placera i olika typer av byggnader med en display mot gatan. I displayen presenteras titlarna och låntagaren lånar en bok med sitt lånekort. På så sätt är Bokomaten tillgänglig dygnet runt och liksom annan bokutlåning avgiftsfri....

....Konceptet är utvecklat för uthyrning av videofilmer på kontinenten och i USA. Automaten har dock aldrig använts för att låna ut böcker."


Invigning i Lidingö Bibliotek den 18 november 2004.

Vilket utmärkt initiativ! Så en liten betraktelse om informationens vägar som är oberäkneliga. Lidingöbo som jag är, fann jag denna information på en norsk biblioteksblogg, där man hittat nyheten på en svensk biblioteksblogg. Slutsats: Det är bra att läsa bloggar, speciellt biblioteksbloggar, om man vill hålla sig informerad!


 

Tyfon över östra Kina

Väderförhållandena på många ställen på jorden ställer till stor förödelse för människorna på grund av enorma regn med översvämningar, hetta, skogbränder och häftiga stormar. Kina brukar så här års drabbas av tyfoner. I år är de mer våldsamma än på länge. Området söder om Shanghai är värst utsatt. Där dödades igår 63 människor och 1800 skadades av kringflygande husdelar.

Orkanerna över Kuba och Florida

Samtidigt har nu den kraftiga orkanen Charley nått Kuba där 200.000 människor evakuerats. Den befaras öka i kraft på väg mot Florida, samtidigt som Bonnie, den andra orkanen över Florida, tappat i styrka.

Förödelsen blev stor efter Charley och man befarar att fler än de nu funna 15 döda skall påträffas under all bråte. Vad värre är - en eller flera nya orkaner - Earl - är på väg in över Karibiska havet.

Tyfonen i östra Kina var den värsta sedan 1997 och dödade minst 115 människor. 415.000 människor har evakuerats.

Pågående klimatförändringar

Hettan förväntas bli mer brutal även i våra trakter på klotet, men framför allt i norra Afrika med temperaturer upp mot 60 grader. De heta perioderna blir mer intensiva, återkommer oftare och varar längre förutspår klimatforskarna, som ser växthusgaserna som en viktig orsak till förändringarna.

Dessa extrema väder- och klimatförhållanden kommer att innebära mycket svåra konsekvenser för samhällena. Stora grupper människor, framför allt äldre, dog i förra årets värmebölja i Frankrike och tidigare i en motsvarande i Chicago.

(Källa: BBCNews)

2004-08-12

 

Orkaner hotar FloridaTack vare avancerad teknik kan befolkningen förvarnas. Orkanerna "Charley" och "Bonnie" - som kommer in över Karibiska havet - är nu på väg mot olika delar av Florida med vindstyrkor om 120 km/timme. Oljeriggarna har evakuerats, befolkningen på Caymanöarna spikar upp stormskydd på sina hus och olje- samt gasleveranser har redan skurits ner rejält i Florida. Guvernören har utlyst katastrofberedskap.

Nu läser jag i DN den 18 augusti att det var den tropiska stormen "Bonnie", som i förra veckan härjat över östra USA, som häromdagen i Boscastle, Cornwall i västra England orsakade de mycket svåra översvämningarna på grund av extremt regnande med stor materiell förödelse, bl a av den tre meter höga flodvågen. Häftiga är vädrets makter dessa dagar.

Senaste informationen om orkanerna "Charley" och "Bonnie" (på engelska). Här finns också en animation av hur orkaner bildas (se Animated guide under bilden).

(Källa: BBC News)

 

Grön mat med recept och näringsinformation

Här finns många recept och mycket inspiration för den som vill lägga om sin kost. Inte minst värdefullt är det att kunna ta reda på vilka näringsämnen maten innehåller. Man kan söka i Livsmedelsdatabasen som Statens Folkhälsoinstitut ansvarar för.

Om jag vill veta mer om näringsämnen i t ex kyckling, väljer jag alternativet Livsmedelsgrupp och sedan Fågel, Minibas (jag vet inte vad det betyder) och 100 g. Då får jag som resultat upp ett kalkylark med alla typer av fågelkött i olika former och värden för näringsämnen i 14 kolumner. Resultatet kan sparas som excel-fil.

Man kan också skicka in sina egna vegetariska recept och få dem publicerade.

(Tips: Nätverket Seniorhuset)

 

Lära IT: Söka konst på nätet - en handledning i att hitta

Ett mycket trevligt sätt att lära sig om sökning på Internet och samtidigt göra upptäckter inom området Konst på nätet, ger finska "Lära IT i vardagen - En personlig IT-lotsning", där man gärna tillbringar många upplevelserika timmar. Länken till sökskolan finns tillgänglig här på webbsidan till vänster bland IT-portalerna, så att man lätt skall kunna återvända till alla fina konstlänkar som man fått tips om.

I sökskolan finns innehållet alltid tillgängligt som länkar i ramen till vänster. Innehållsförteckningen ger en god uppfattning om vad denna guldgruva till sökportal har att bjuda på:

  • Bli en bättre sökare
  • Konst på nätet
  • Söktjänster
  • Webbkataloger
  • Museer på nätet
  • Bilddatabaser
  • Konstnärer på nätet
  • Böcker om konst
  • Konsttidskrifter
  • Vår webbkatalog


2004-08-11

 

Årets fotograf håller på att koras av BBC NewsLäsarnas bilder tävlar nu i ämnet Form och Färg. Fjorton bilder är kvar i tävlingen, t ex den här inifrån en varmluftsballong. Vad tycker du själv om fotona?

 

Befolkningsklockan tickar fram 9 miljoner svenskar!

"Under 2003 ökade Sveriges befolkning med i genomsnitt en person var 15:e minut."

Nu är det bara på drygt 100 personer det hänger! Att vi skall bli 9 miljoner svenskar.

Följ utvecklingen på SCBs Befolkningsklocka! Observera att tiden är två timmar efter den egentliga svenska sommartiden och att Befolkningsklockan bygger på prognosdata. Men nog är det intressant att följa utvecklingen just nu! När sker månne omslaget till 9 miljoner?

 

Grafisk Google Browser

Google har en ny grafisk visning av hur länkar är kopplade till varandra via TouchGrahp. Läs några röster i ett diskussionsforum om denna nya tjänst. Här kan man t ex se nätverket kring encyklopedin Wikipedia.

Jag har tidigare visat på den grafiska sökmotorn Kartoo som även klarar MacOS och svenska länkar. Den är definitivt värd ett besök.


(Tips från InternetWorlds nyhetsbrev 6 augusti 2004)

 

Regeringen skapar informationssamhälle åt alla

"I artikeln bemöter Gunnar Lund den kritik som har riktats mot att arbetet med 24-timmarsmyndigheten är otillräcklig och inte går tillräckligt fort. Genom ett flertal exempel och med hänvisningar till internationella jämförelser visar han att Sverige ligger långt fram och att riktningen framåt är glasklar.

Regeringen har vidtagit ett flertal åtgärder för att stimulera utvecklingen under det senaste året och kommer inte att spara några ansträngningar i arbetet med att skapa ett informationssamhälle för alla, skriver ministern vidare.

Läs hela artikeln i Norrköpings Tidningar den 6 augusti 2004."


IT-politiska strategigruppens arbete har kritiserats. Kommer de att hinna arbeta och lägga fram förslag inför den viktiga IT-proppen senare i år? Läs själv om vad som pågår. Den här delrapporten är från juni 2004 och kan läsas på skärmen i pdf-format (22 sidor totalt).

Delrapport från regeringens IT-politiska strategigrupp

"Strategigruppens mål är bland annat att stimulera en demokratisk debatt om det framväxande informationssamhället. De eftersträvar en ökad närvaro på den internationella IT-politiska arenan och bedömer att IT-frågorna kommer att ha en stor påverkan på samhällets fortsatta utveckling.

Under våren har strategigruppen antagit en vision för sitt arbete och bildat arbetsgrupper för fyra IT-politiska fokusområden. Dessa arbetsgrupper ska vid årsskiftet lämna förslag till nationella strategier inom respektive område samt ge underlag för arbetet med nästa års IT-politiska proposition. De områden som fokuseras är:

- IT och tillväxt; Arbetar bland annat med att identifiera nyckelfaktorer för stimulans av innovationer inom IT-området. Ett arbete som främst drivs i form temainriktade rundabordssamtal.
- Tillgänglighet och tillit; Arbetet handlar främst om att utarbeta förslag till en nationell strategi för samhällets IT-infrastruktur och elektroniska kommunikationsnät (bredband).
- IT inom vård och omsorg; Arbetar omfattar bland annat kartläggning av juridiska och tekniska hinder för implementering av IT i vård och omsorg och förslag till en nationell plan för att ta fram en logisk infrastruktur inom området.
- IT inom skola och lärande; Gruppen ska utforma förslag på nationella, politiska mål och peka ut prioriterade insatser för det framtida arbetet med IT i skola och lärande.

Strategigruppen ser som ett viktigt externt åtagande att förmedla information till omvärlden, delta i debatter och olika evenemang och stimulera diskussionen genom bland annat rundabordssamtal. Internt är strategigruppens främsta uppgift att koordinera IT-politiska insatser och inspirera övriga departement till ökad användning av IT samt att vara rådgivande i IT-politiska frågor gentemot den politiska ledningen. "


2004-08-06

 

Guggenheimmuseer på fem orter i världen

Se den stora konstkollektionen på New Yorks Guggenheimmuseum på nätet. Man kan välja olika ingångar till samlingarna, t ex under Directories välja Movement, dvs konstepok. Sedan kan man klicka sig fram bland konstverken inom den konstepoken Varje bild kan studeras i större format om man klickar på den. Man kan också söka direkt på konstnär.

Det nyare museet i Bilbao, Spaninen, har blivit känt för sin intressanta arkitektur. Det finns ett bildspel som visar exteriören ur ett antal vinklar. Bara byggnaden är värd ett besök på nätet. Klicka på den första lilla bilden litet längre ned till höger på sidan, så startar ett bildspel i en separat liten ruta där man kan titta på alla fotona av denna spännande arkitektur genom att använda pilknapparna. Här finns mer att läsa om arkitekturen.

Det finns också Guggenheimsamlingar i Venedig och i Berlin hos Deutsche Bank samt i Guggenheimmuseet i Las Vegas.

 

Framtiden i backspegeln - en lektion i internethistoria 2020

Det här är ytterligare en av de artiklar, som Computer Sweden bad fyra skribenter att förse tidningens läsare med - speciell sommarlektyr om Framtiden och om vart tekniken leder oss. Artiklarna kan än så länge läsas gratis i tidningens arkiv.

Sabine Ehlers, vetenskaps- och teknikattaché vid svenska ambassaden i Japan, skissade på framtiden i scenarioform för skolelever, vilket utvecklade sig till en riktig Orwellsk mardröm.

"Sssh, sitt ner allihop nu. Marko, lägg bort i-plattan. Ni ska bara lyssna. Nej, inga headset eller pluggar; det är bara jag som pratar. Vi har informationshistoria och jag tänker använda människans äldsta kommunikationsmedium: rösten."

 

Fototjänst för digitalkamera

Google har köpt företaget Picasa för att erbjuda en fullfjädrad fototjänst för Windowsanvändare. Man kan ladda ner gratis programvara som gör det möjligt att automatiskt överföra foton från digitalkameran till nätet och sedan organisera dem, behandla dem, hitta bland fotona, beställa papperskopior (oklart om det går än så länge i Sverige?), göra bildspel och dela med sig till vänner över nätet.

(Tips från InternetWorlds nyhetsbrev 6 augusti 2004)

 

"Seklets öga" är slutet

"Ögonblickskultens fotograf", den nyligen bortgångne franske fotografen Henri Cartier-Bresson, reste världen runt i hela sitt liv med sin lilla Leica och "fångade och bevarade livet i livsögonblicket" (ur recension i DN Kultur, 6 augusti). Han fotograferade enbart i svart-vitt. BBC News visar ett litet urval av hans bilder i ett bildspel.

2004-08-05

 

Dåliga tider - härliga tider!

Computer Sweden bad fyra skribenter att förse tidningens läsare med speciell sommarlektyr om Framtiden och om vart tekniken leder oss. Artiklarna har olika karaktär och kan än så länge läsas gratis i tidningens arkiv.

Jan Källberg, som nu är aktuell med boken "Du styr ditt liv", jurist med IT-säkerhetsinriktning, skrev om Dåliga tider - härliga tider! och drog upp ett scenarium, som innebär att vi kan komma att få en social skiktning mycket snart. Läs om Mach3-människan, Tvåknopsmänniskan och Balanspostmänniskan och se om du kan känna igen dig i hans framtidsbilder.

 

Nordvästra Afrika lamslaget av gräshopporSvärmar av gräshoppor ödelade skördarna på biblisk tid för människorna. Just nu händer samma i länder i nordvästra Afrika - Mauretanien, Senegal, Niger och Mali - och plågan är nu på väg söderut, vilket BBC News rapporterar om.

Bild 3 i bildspelet visar att trots att gräshopporna är små och lätta - de väger ca 2 gram - gör de enorm skada tillsammans. Bara en liten del av en svärm på tillsammans 1 ton äter per dag mer än 10 elefanter, mer än 25 kameler och mer än 2.500 människor. Katastrofen är nära i torkans plågade norra Afrika. Svärmarna kan förflytta sig 13 mil på en dag och de äter allt i sin väg - t ex äppelskördar (bild 4). Det går att bespruta med flygplan, men arealerna är enorma.

Här finns mer att läsa och titta på för den intresserade från USAs Food and Agriculture Organisation.

 

Tokyo Style

Den 5 - 10 augusti pågår en stor kulturfestival i Stockholm på över hundra ställen med utställningar, filmvisningar, uppträdanden och mycket annat med ca 400 japanska medverkande.

På Arkitekturmuséet visas utställningen "Two urban models" av Stockholm och Tokyo i skala 1:1000. För alla som inte har möjlighet att besöka muséet har Peter Lindberg några foton (klicka på bilderna så blir de större).

Stockholm är ett klassiskt exempel på europeisk stadsplaneringskonst. Tokyo däremot representerar den nya östasiatiska staden som med sin storlek och snabba förändringstakt skapar en fullständigt ny urban verklighet. En verklighet som vi inte känner igen eller ens kan diskutera inom ramen för den europeiska staden.

2004-08-04

 

Australiska fåglar

I Australien finns många för oss okända fåglar, mycket vackra. Här kan man titta på dem, lyssna på dem, läsa om dem och njuta. Sidan tar ett litet tag att ladda in. (hemsidan har text på engelska)

 

Mamma dog igår

Sommaren innebär inte bara ledighet och avkoppling utan också för vissa svåra läkarbesked att bearbeta och för andra långa dygn av upprivande avsked. Att våga möta det allra svåraste och kunna skriva om det kan också vara ett sätt att gå vidare.

....Och när de kommer in till dig, mamma, är de verkligen som skickade från ovan. Lugna och fina, värdiga, mjuka, lugnande, professionella - de är hela orsaken till att dagarna blir lättare. De skänker värdighet till hela processen. Jag kommer aldrig någonsin att glömma bort dem. Aldrig. De gav dig vad du önskade när du ville dit, mamma. Värdighet....

Conny Palmkvist i Sourze

2004-08-03

 

Se Sydneyoperans arkitekt på LouisianaJørn Utzon byggde den uppmärksammade Sydneyoperan (färdig 1973), som nu renoveras av fader Jørn och sonen Jan tillsammans. Danska museet Lousiana i Helsingör uppmärksammar sin "store son" med en utställning från april till slutet av augusti 2004. Utzon har under hela sitt liv byggt för människor och utställningen lyfter fram hans mångsidighet, t ex hans egen villa Can Lis på en kulle med havsutsikt på Mallorca, där det underbara solljuset tas tillvara men skyddar inomhus från de heta sommarsolstrålarna.

Det finns litet läsning för den som planerar att besöka Sydneyoperan snart. Här kan man också läsa mer om själva Sydneyoperan, dvs byggnaden.

2004-08-02

 

Ny EU-statistik om IT-utvecklingen

Statskontoret har gått igenom material som på olika sätt belyser IT-utvecklingen i den offentliga sektorn. De undersökningar som ligger till grund för redovisningen är publicerade under perioden januari - juli 2004 i en pdf-fil på 24 sidor.

De områden som redovisningen belyser är:

- De allmänna förutsättningarna i form av privatpersoners och företagens tillgång till datorer och Internet.
- Offentlig sektors utbud av tjänster på Internet.
- Användningen av offentlig sektors tjänster på Internet.

Diagram 17 på sid 20 (av 24) visar att vad kvinnor och män väljer att söka upp på nätet är väldigt olika.

Personer över 55 år är genomgående de som använder resurserna på nätet minst - detta är inget oväntat för oss som känner till vad statistiken brukar utvisa (diagram 18, sid 21).

Diagram 21 visar att vi har långt kvar innan vi kommer upp i islänningarnas användning av internettjänster.

2004-08-01

 

Solen som grönskimrande ädelsten

Discovrykanalen visade en direktsändning - en ultraviolett vy över solen från Solar and Heliospheric Observatory (SOHO).

Den virvlande gröna färgen är en återspegling av solens atmosfär. Denna atmosfär kallas korona och består av heta gaser med temperaturer mellan 1 och 2 miljoner grader Celsius.(via Jontas - typ webblogg)

DN har idag en intressant artikel om soltungorna - ett mysterium som svenska forskare varit med om att lösa.

....En fråga som länge intresserat forskarna är varför solen hela tiden kastar ut tungor av het gas, så kallade spikuler. Från jorden ser spikulerna ut som små taggar som sticker ut utanför solskivan. I verkligheten är "taggarna" mer än 3 000 kilometer höga gaspelare som solen slungar ut med en hastighet av 90 000 kilometer i timmen. De finns överallt. Vid varje given tidpunkt finns mer än 100 000 spikuler på solytan....

....Spikulerna är relativt små, med solens mått mätt. Men med hjälp av det svenska teleskopet fick forskarna så skarpa bilder av solytan att de kunde se att spikulerna bildas av de ljudvågor som går genom solen.....


This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips