Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-11-30

 

Framtida pensionärer vill leva livet

"Morgondagens pensionärer tillhör den så kallade rekordgenerationen, skrev DN igår. De är födda åren 1945 till 1954 och uppväxta under välfärdssamhällets allra mest expansiva fas. Och de är många - drygt 1,2 miljoner i hela landet. I Stockholm består gruppen av 96 000 personer, vilket är närmare 13 procent av befolkningen.

I höstas kom utredningsföretaget Kairos Future med en undersökning om hur denna grupp ser på sin tid som pensionärer. I går presenterade Stockholms stad en fördjupad studie om synen på ålderdomen bland de egna invånarna i samma generation.

- Det här är en generation som har satt sin prägel på Sverige i varje livsfas. Studien kan ge en bild av hur de kommer att prägla samhället när de snart går in i den sista, säger Irene Svenonius, chef för Stockholms stads utrednings- och statistikkontor.

Rekordgenerationen är som regel frisk och den mest köpstarka generationen hittills. Den ser fram emot pensioneringen och närmare hälften svarar i undersökningen att de tänker sätta sprätt på sina pengar och leva gott."


I England har BBC News låtit göra en undersökning bland drygt tusen slumpmässigt valda i olika åldersgrupper om "vad som är oroande när vi åldras". Detta är en del i en artikelserie om en åldrande befolkning.

I åldersgruppen 65+ oroas man mest för sviktande hälsa (57% av de svarande) snarare än för brist på pengar och ensamhet (båda 12%).

Sökord: senior

 

IT ointressant politisk fråga

Två nya undersökningar visar att den svenska 24-timmarsmyndigheten inte är tillräckligt effektiv. Men frågan är inte intressant för politikerna som hellre prioriterar hetare frågor. Experter ifrågasätter också nyttan av 24-timmarstjänster, skriver Computer Sweden.

Enligt en ny rapport från Cisco som jämfört flera olika europeiska länder visas att de svenska e-myndighetstjänsterna har dålig effektivitet. Denna ökade bara med 13 procent det senaste året, jämfört med snittet i undersökningen på 23 procent. Statskontorets rapport från förra veckan drar också slutsatsen att effektiviteten utvecklas dåligt.

- Myndigheterna funderar inte tillräckligt på sin egen verksamhet. Fortfarande läggs mycket av ansvaret på de IT-ansvariga, inte på ledningen, säger Eva Fernvall, ordförande i 24-timmarsdelegationen.

Under ett rundabordssamtal i igår framkom att flera av Sveriges ledande experter på området anser att problemet är att myndigheterna är dåliga på att förnya sina arbetsmetoder. En stor skuld för det läggs på regeringen, men samtidigt visar intresset i såväl riksdag som regering att IT milt uttryckt inte längre är något modeord.
.....

- Det politiska intresset är faktiskt ganska lågt. Det finns inte i riksdagen, möjligen lite granna i regeringen, säger Lars Ilshammar, lektor i historia på Örebro universitet."


Visst kan det vara så. Men det är också svårt att förändra inarbetade rutiner.

2004-11-28

 

Sökmotor för ljud- och videofiler

Singing FISH är en ny sökmotor från AOL (America OnLine) som söker fram ljud- och videofiler.Så här i juletider kan man ju t ex söka på Christmas Art (julkonst). Jag hittade då en länk till National Gallery of Art, USA. Här kan jag se en 1400-talsmålning - The Adoration, Tillbedjan, av Fra Angelico and Filippo Lippi, mycket kända italienska målare.

Videon väljer ut olika delar av konstverket och kommenterar dem på engelska i ca 3 minuter. Mycket sevärt! Den nya sökmotorn ger mersmak!


2004-11-27

 

Två kön - två åldrandekulturer?

Ett könsperspektiv på åldrande och äldreomsorg

En konferens med det här temat arrangerades år 2001 inom projektet Senior2005 (som det nu är alldeles tyst om. Remissvaren på utredningens förslag har varit inne sedan länge, men sedan har inget hörts). Informationen och tankegångarna som presenteras i den här 17 sidor långa konferensdokumentationen är fortfarande aktuella och i högsta grad läsvärda.

- "För den som bara vill läsa en enda bok om åldrandet rekommenderar jag "Sommarboken" av Tove Jansson. Det sade Merete Mazzarella i sin expose över litterära skildringar av åldrandet. Hon menade också att skönlitteraturen ger en djupare och rikare bild av att vara människa än vad samhällsvetenskaperna gör."

Innehåll:

Manliga och kvinnliga bilder av åldrandet i skönlitteraturen
Merete Mazzarella

- Jag vill inte ha en man på morgonen. Om manligt och kvinnligt i omsorgsarbetet, och om männens situation i en kvinnodominerad äldreomsorg
Anders Bergh.

Nästan-fattiga i det vittrande folkhemmet - Om ekonomisk utsatthet bland äldre kvinnor
Evy Gunnarsson

Under det rosa och blå täcket - Skillnader mellan äldre mäns och kvinnors hälsa utifrån tvillingstudier
Bo Malmberg

Genus sedd i åldrandets spegel
Greta Frankel

Grattis på pensioneringsdagen! Synen på mäns och kvinnors pensionärstillvaro i de massproducerade gratulationskorten
David Gaunt

Ansvar, kärlek och försörjning Om kvinnor och män anställda som anhörigvårdare
Ann-Britt Mossberg Sand

Sökord: åldrande

 

Tack, Annica, för uppmärksamheten!

Just hemkommen från en resa utan Internetuppkoppling läser jag till min stora glädje att Annica Tiger valt att lyfta fram Surftips - Seniorer i en av sinaBloggtreklöver. Jag känner mig hedrad!

Jag upptäckte att bloggen är ett enkelt och utmärkt verktyg inte minst när man vill berätta för andra om upptäckter som man gjort på nätet. Surftips - Seniorer kom till för att tipsa nyblivna IT-seniorer om vad mycket matnyttigt och spännande som finns att upptäcka på Internet med datorns hjälp. Och sedan har det fortsatt av bara farten. Ett utmärkt sätt att hålla sig själv informerad!

 

Solkungens salar nyrenoveradeSolkungen Ludvig XIV lät bygga Apollogalleriet för att visa sin makt och rikedom. Genom krigen skaffade han värdefull konst. Idag nyöppnas Apollogalleriet i Louvren efter tre års renovering.

Här exponeras vissa av de kungliga juvelerna för första gången, tack vare att de förvarats hos de Habsburgska ättlingarna. Franska juvelerare var annars pigga på att plocka ut de värdefulla stenarna och göra nya smycken.

Salarna är praktfulla i guld och med pampiga målningar för att ge solkungen en värdig inramning med temat Solens rörelse.

Med Internet kan man få en uppfattning om all denna prakt genom ett bildspel som BBC News sammanställt - även om man inte har vägarna förbi Paris.

2004-11-26

 

PRO och SPF har politiskt inflytande

Pensionärernas organisationer utgör en maktfaktor i svensk politik. Det framgår av David Feltenius' avhandling i statsvetenskap vid Umeå universitet. Han har studerat PRO och SPF på central nivå och hur organisationerna har agerat under 1990-talet för att påverka regeringens politik.

"De krav som tillgodosetts har handlat om en statligt reglerad maxtaxa och förbehållsbelopp inom äldreomsorgen, ett förstärkt tandvårdsstöd åt äldre, förbättringar av bostadstillägget, en återgång till tidigare beräkningsgrunder för pensionerna samt en viss kompensation till delar av pensionärskollektivet för pensionernas försämrade värdeutveckling under 1990-talet."

...."Organisationernas inflytande förklaras i avhandlingen med att de har tillgång till anställd expertis för att kunna bereda sina krav, att de representerar en viktig väljargrupp för de politiska partierna samt att de får uppmärksamhet för sina krav i massmedia."


Barbro Westerholm, förbundsordförande i SPF, presenterar på hemsidan aktuella siffror på politisk och ideell aktivitet hos äldre kvinnor och män inom förbundet och sammanfattar på följande sätt:

"Siffrorna talar sitt tydliga språk om jämställdheten i SPF. Trots att kvinnor dominerar i gruppen 65+ så har de inte samma inflytande som de jämnåriga männen. Man kan fundera över vad det innebär för intressepolitiken. I riksdagen kunde jag konstatera att när kvinnorna blev fler så kom frågor om liv, livskvalitet och hälsa högre upp på dagordningen."

Också den norska föreningen SeniorSaken uppvaktar sin regering och arbetar framgångsrikt för förbättringar av pensionärernas villkor. Man kan bl a läsa på deras hemsida att norska pensionärer redan idag har en långt större andel yrkesaktiva äldre än de flesta andra länder samtidigt som de vill höja pensionsåldern.

2004-11-20

 

Moderna Museet i New York nyöppnat idagEfter två års om- och nybyggnation invigdes MoMA i NewYork idag. En japansk arkitekt, Yoshio Taniguchi, har byggt in ljus som flödar in i byggnaden och fördubblat utställningsytorna. Konstkollektionen går därmed att se på ett helt nytt sätt, rapporterar BBC News Online!Matisse och Pollock har fått egna utställningssalar. Ett galleri - The Crossroads - med verk av bl a Brancusi, Picasso och Chirico kan man gå in i på fem olika sätt och se hur konstverken samverkar med varandra på helt olika sätt.


 

Höjd kompetens inom äldreomsorgen

Vård, skola, omsorg - de är alla viktiga områden inför framtiden! Idag har satsningar på vård och omsorg presenterats av det nya statsrådet Ylva Johansson. Regeringens lyfter fram kompetens och kvalitet inom vård och omsorg om äldre genom en bred satsning på kompetensutveckling, ledarskap och arbetsorganisation med teamutveckling och inflytande för personalgrupper. Läs gärna visionsartikeln för framtidens äldreomsorg, som nu skall genomföras av regeringen.


Det är en viktig väg som regeringen har valt! Det finns mycket kunnande idag inom äldreomsorgen som bygger på praktisk erfarenhet hos framför allt kvinnor som arbetat länge inom vårdyrken med låg status och låg lön. Satsningen på att "validera" deras kunskaper och ge dem möjligheter att gå vidare i en karriärstege med ökad lön för ökad kompetens är angelägen och har tidigare saknats.

Satsningen på kompetens inom arbetsteam är också mycket välkommen. Mycken forskning under senare år har visat på den starka förändringskraft som finns bland kunnig vårdpersonal - när de får tillfälle att utöva den, genom t ex att ha inflytande över hur arbetspassen planeras, hur arbetsteamen samarbetar, hur arbetsscheman pusslas samman.

Förändringen inom äldrevården på sistone som innebär att anhöriga får ta ett mycket större vårdansvar än tidigare, innebär att fördjupade kunskaper behövs hos den vårdpersonal som ger stöd, när slutkörda anhöriga söker svar på svåra psykologiska problem - t ex hur bemöter man dementa anhöriga som p g a sin ålderssjukdom blir aggressiva och helt personlighetsförändrade. Äldrevården möter människor idag med mer komplexa reaktionsmönster, som man måste kunna hantera.

Bland punkterna i statsrådets program nämns också de äldres och personalens möjligheter till inflytande och delaktighet. Jag vill betona orden "de äldres" möjligheter till inflytande och delaktighet, eftersom de äldre inte har organisationer bakom sig på samma sätt som personalgrupper har, som bevakar deras rättigheter.

Lycka till med den nya satsningen! Alla kommer vi att ha glädje av den!

2004-11-18

 

Otroliga bilder från rymden

En "klassiker" i repris! Underbart vackra bilder från rymden av galaxer tagna med Hubble-teleskopet.

 

Prenumerera på läsvärda bloggar eller tidningar!

Det skrivs mycket om bloggar, dvs elektroniska krönikor, dessa dagar. En av de mest informativa och lättlästa artiklarna - Bloggarna söker sin roll - finns i Forskning och Framstegs nya webblogg.

Om du vill orientera dig om bloggar är det bäst att titta i sammanställningar som t ex Weblogs, Annat svenskt weblogarkiv eller Intressant och läsa ett antal bloggar för att se om det är några som du skulle vilja återkomma till mer regelbundet för att bli informerad och hänga med i aktuell debatt.

RSS-flöden. Bloggar har den stora fördelen att man kan prenumera på deras innehåll om de har s k RSS-flöden - och det har de flesta. Man brukar då kunna se en liten orange ikon på sidan med bokstäverna XML. Vissa tidningar har också RSS-flöden, t ex DN, Aftonbladet, InternetWorld, som man kan prenumerera på. När man prenumererar på RSS-flöden kan man också mycket lätt skapa sig en egen hemsida för läsning av nyheter.


Hur gör jag för att skapa en hemsida för mina egna nyhetsflöden?

Samla prenumerationerna till ett ställe. Det finns ett alldeles utmärkt sätt att läsa sina prenumerationer - med Bloglines. Bloglines är en webbaserad gratistjänst som är utan reklam. Det är den största RSS-tjänsten och den snabbast växande. Den samlar alltså på nyhetsflöden som man kan prenumerera på.

Registrera dig hos Bloglines! Sign Up - man registrerar sig enkelt med epostadress och eget lösenord. Sedan bekräftar man prenumerationen i epostbrev. Därefter blir man ombedd att skapa en hemsida hos Bloglines för sina RSS-flöden (Clip Blog). Det gör man mycket enkelt. Här kommer sedan alla dina prenumerationer att finnas - för dig själv och för andra som känner till URLen till din Clip Blog.

Sammanställ dina RSS-prenumerationer. Sedan är man igång med den nya hemsidan, som man bör göra en Favorit av och ha lätt åtkomlig. I vänstra delen av Bloglines fönster finns det flikar, t ex My Blog, My Feeds. Därunder står det Add. Med Add lägger man in det man vill prenumera på och det enda man behöver är dess URL. I högra delen av fönstret får man då upp ett svarsfönster (Add Blog or Feed URL), där man fyller i URL och klickar på Subscribe.

Sedan får man upp ett nytt fönster. Om det finns flera RSS-alternativ (Available feeds) prickar man överst för något som innehåller RSS eller xml. Den enda inställning man behöver göra längre ned i fönstret är att ändra Default till Complete Entries om man vill kunna läsa allt innehåll som skickas ut. Glöm inte att avsluta med Subscribe igen. Klart!

Nu får man upp sin prenumeration i vänstra delen av fönstret och kan inom parentesen till varje länk se hur många nyheter som finns att läsa. Klicka och läs, så vet du hur det fungerar. Då ser du också att parentesen försvinner, dvs du har inget oläst.

Sedan är det bara att göra om samma procedur för allt som man vill prenumera på. Man kan naturligtvis senare ändra i listan över prenumerationer, ta bort, lägga till när som helst.

Blogrolls. Det finns ytterligare en finess med Bloglines. Om du har en blogg eller en egen hemsida och vill erbjuda dina besökare att ta del av de prenumerationslänkar som du själv uppskattar eller kanske bara vill tipsa dina vänner om de RSS-flöden som du prenumererar på, kan du lätt göra det.

Bloglines erbjuder dig att ta emot några rader kod i form av Java-skript, som du sedan klistrar in i Bloggers template nära dina länkar i länkkolumnen eller på din hemsida där det passar bäst. Det som syns då för besökaren är länkar till de sidor som du prenumererar på. När du lägger till eller tar bort prenumerationer, ändras det också i bloggen/på hemsidan. Enkelt och kraftfullt!

Läs dina nyheter! Nu kan man sätta sig vid datorn när tillfälle ges och ta del av alla nyheterna i alla bloggarna/tidningarna utan möda i ett enda svep. Varje dag om man så vill. Uppdatering sker varje timme. Allt finns samlat på ett ställe. Det blir då lättare att hålla sig informerad inom det som intresserar en själv.2004-11-17

 

Vem formar Sveriges IT-politik?

Vi medborgare, företagen och politiker kan vi väl tro i våra ljusaste stunder - men då tänker vi inte på att Sverige tillhör EU och kan påverka och måste sedan underkasta sig EU-beslut inom IT-området.

Om fyra månader skall ett nytt IT-program ersätta e-Europe 2005 och löpa med nya visioner för IT-området fram till år 2010. Det är alltså mycket viktigt vad som står i det programmet för svenska företag, för offentliga myndigheter och för oss alla medborgare.

Har du läst eller hört om dessa näraliggande IT-visioner? Nicklas Lundblad (Stockholms Handelskammare) har i Ny Teknik skrivit en bekymrad artikel om att inte ens politikerna verkar känna till vad de skall vara med och besluta om. Sverige skulle kunna hitta nya profilområden och exportera kunnande som vi byggt upp sedan länge. Men tiden är knapp! Och debatten saknas! Artikeln är tänkvärd! Läs den!

Tips via Henrik Torstenssons weblog

 

Vackra Moder JordJorden på natten fotograferad av NASA. Bilden består egentligen av flera hundra foton som satts samman. De har tagits av satelliter som kretsar kring jorden. Man ser tydligt var befolkningen är koncentrerad på jorden.

Klicka också på rubriken (som är en länk) och se dagens vackra bild från NASA!

 

En värld av månsken under vattnetCircling Pacific barracuda, New Hanover Island, Papua New Guinea, 1987, David Doubilet

En bildmässig sensation! Njut av dessa elva bilder i bildspelet A World of Moonlight tagna av den berömde undervattensfotografen David Doubilet som fotograferat huvudsakligen för National Geographic i drygt 30 år. Läs hans mättade korta texter. Så förstår man hur mycket kompetens, teknisk utrustning, samspel och tålamod som krävs för att skapa dessa underverk - för oss som tittar på datorns skärm krävs bara lustfylld njutning, helt utan ansträngning.

 

Nu kommer första riktiga e-boken

Nu kommer Sony med den första kommersiella produkten som använder tekniken. Librié heter produkten som är en elektronisk bok med plats för 500 titlar och en bildskärm som kan visa svart text på vit bakgrund. Till skillnad från en vanlig skärm är det digitala papperet reflekterande och kan läsas även i starkt ljus och från olika vinklar. Upplösningen på 800 x 600 bildpunkter kan låta låg, men i praktiken innebär det 170 bildpunkter per tum och detta motsvarar enklare papperstryck som det i våra dagstidningar. För bokläsaren är bara 190 x 126 x 13 mm stor och väger 190 gram utan batterier. E-böckerna laddas från en dator via enhetens USB-anslutning. Fyra batterier av AAA-typ ska räcka till läsning av hela 10 000 sidor. Sonys Librié väntas kosta 3 000 kronor när den börjar säljas i Japan i maj 2004. (Källa: Nytt om IT - FPGroup)Så här kan e-läsaren se ut! (Från Erik Stattins blogg)

E-papper bättre än böcker

Det japanska företaget Toppan Printing har tagit fram ett så kallat e-papper som klarar att visa text med upplösningen 400 ppi (punkter per tum). Det innebär att e-böcker kan läsas på det elektroniska papperet med högre upplösning än vad böcker och tidningar trycks med. Tidigare i år lanserade Sony den första kommersiella e-bokläsaren Sony Librié med en upplösning på 170 dpi. Det elektroniska papperet som bland annat Sony Librié använder handlar alltså om en ny skärmteknik som fungerar som tryckt papper och egentligen inte drar någon ström alls. Toppans nya högupplösta teknik har visats i en prototyp i form av en entums QVGA-skärm med 320 x 240 bildpunkter, berättar NE Asia.

(Källa: Nytt om IT)

 

Hur vi söker på webben!Webben är ganska ung och sökmotorer har bara funnits i 11 år. Den första boken om hur man söker på webben har nu givits ut. I den framgår det att söksessioner tycks ta i snitt fem minuter och de flesta tittar bara på den första sidan med träffar. I allmänhet provar folk bara två sökuttryck och de flesta består bara av två ord.

Hur gör du själv?

Källa: InternetBrus.com

2004-11-16

 

Översätt från engelska till svenska och omvänt

Ibland hamnar man på engelskspråkiga sidor på webben och blir osäker vad innebörden i texten kan vara. Då finns det bra hjälp att få!

Det finns automatiska översättningsmaskiner på Internet, som man kan använda gratis. En sådan är Machine Translation Engine. Om man vill förstå ett engelskt stycke på webben, kopierar man det (bara ca 25 ord i taget) och klistrar in i textrutan, sedan man har valt English som källan (Source) och Swedish som resultatet (Target).

Det blir ingen särskilt bra svenska efter maskinöversättningen, men med litet god vilja kan man oftast förstå innehållet och man kan ju sedan skriva om det innan man använder texten!

Man gör på samma sätt - fast omvänt - när man vill ha en råöversättning från svenska till engelska. Här finns ett stort antal språk som man kan översätta emellan, närmare bestämt 40 språk.

2004-11-15

 

Ulrica Messing kräver bättring

Nu ryter ansvarig i regeringen till. Kommuner och landsting måste bli betydligt bättre på att samordna sina IT-system. Dagens situation är så allvarlig, att Ulrica Messing nu talar om att dra ned på det kommunala självstyret. Hon lovar också klarare mål i den proposition som nu förbereds av IT-politiska strategigruppen.

Detta framkom vid ett seminarium som Computer Sweden och Dagens Samhälle anordnade i fredags och det signalerar nya tongångar.

Landstingsvärlden och sjukvården pekades ut som ett problemområde, eftersom de inte har samordnat t ex sina journalsystem, så att de kan utbyta information. Riksrevisionen har vid flera tillfällen på sistone allvarligt kritiserat den svenska staten för dålig styrning av sina myndigheter. Inte minst att det går så långsamt att få till stånd samarbeten mellan myndigheter inom den sk 24-timmarmyndigheten, som skall ge oss offentliga e-tjänster dygnet runt.

"- Ofta hör vi klagomål om att arbetet går trögt på grund av regler. Men jag tror att de flesta hindren är mentala och inte formella. Det kan vi inte acceptera, säger Ulrica Messing."

Den finns undersökningar som stöder precis det som Ulrica säger. Men det är inte lätt att ändra på inarbetade organisationsstrukturer. Den som ryter till måste lägga makt och handlingskraft bakom orden!

 

Gör din egen hemsida med Blogger!

Vill du komma igång lätt och snabbt med nätpublicering av matreceptsamlingen, reseminnen, båtmodeller, dagsfunderingar om människor och samhälle, ja, listan på ämnen kan göras hur lång som helst - då kan Blogger vara något för dig!Många vill ju faktiskt publicera något som andra kan läsa på Internet. Det är enkelt och förhoppningsvis ännu enklare med de instruktioner till Blogger som jag har skrivit - i just Blogger. Surftips - Seniorer skrivs också i Blogger - det hittills mest använda publiceringsverktyget för bloggar, dvs texter och kommentarer som skrivs på webben.

Hemsida kallas ju den förstasida som öppnas, när man skriver in en webbadress i adressfönstret. En hemsida brukar sedan ha många undersidor, som är länkade till förstasidan.
Med Blogger kommer man åt undersidorna via länkar i högra fönsterfältet. Man kan också välja att ha många nya artiklar på samma sida. Allt är möjligt att göra med hjälp av inställningarna i Blogger.

Blogger kan användas gratis och har fördelen att inte innehålla reklam. Blogger har många användbara funktioner som du kan läsa om i instruktionsbloggen Gör hemsida med Blogger!

Du kan lätt starta en egen blogg enligt anvisningarna i Gör hemsida med Blogger!

Lycka till alla bloggande seniorer! Det är riktigt roligt att använda Blogger!


_

 

Darrig premiär för Microsofts nya sökmotor

"Microsofts nya sökmotor för portalen http://msn.com har haft premiär, men än så länge bara i en betaversion, som känns lite darrig. Med den nya sökmotorn ska Microsoft utmana Google och Yahoo.

Den nya sökmotorn, som ska vara helt klar i början av nästa år, ska indexera 5 miljarder webbsidor. Fram till i går var det 700 miljoner fler än Google, men under onsdagen meddelade Google att man nu höjer till 8 miljarder.

I den nya sökmotorn finns möjligheten att söka exempelvis tjänster i närområdet. Det går också att formulera en fråga i en mening och få svar ur Microsofts uppslagsbok Encarta. En annan nyhet är musiksökning som leder till artistens webbplats och till msn:s internetbaserade musikaffär.

Mot slutet av året ska det också bli möjligt att söka igenom filer på den egna datorns hårddisk med hjälp av sökmotorn.

Enligt USA Today görs 46,7 av alla internetsökningar med Google, 30,6 procent med Yahoo och 14,4 procent med msn.

Marknaden för de små annonsrutor som dyker upp på sökmotorsidorna i närheten av sökresultaten väntas öka från 2,7 miljarder dollar i år till 5,6 miljarder 2008."

 
(Källa: Ny Teknik)

AR: Min egen kommentar efter att ha testat

Nja, jag kommer att fortsätta med Google tills vidare. Mina skäl:
* Första delen av länkarna gick inte att läsa - de skrevs mot blå bakgrund.
* Mycket liten stil i min webbläsare (Internet Explorer för Mac)
* Sämre träffinnehåll än i Google.
* Bara 10 träffar per söksida - jag brukar välja i Google Advanced att kunna läsa 100 på samma sida.2004-11-14

 

Berätta om Ditt liv!" Vi söker 1000 Svenskar!"

Det har nu kommit in ett 30-tal berättelser efter den här uppmaningen, som gjordes för några månader sedan. Porträttserien sponsras av välkända IT-företag.

Det finns många inom SeniorNet Sweden som har mycket att berätta om det förflutna och om att vara senior i dagens samhälle. Kan inte den här uppmaningen vara något för många inom SeniorNet Sweden?!!!!

"Vill du vara med i vår porträttserie...
...av svenskar som lever i Sverige idag? Du kan vara ung eller gammal det spelar ingen roll, bara du har en historia om dig själv att berätta. Känner du dig träffad eller vet du någon annan du tror skulle passa?

Den du skriver om måste naturligtvis vara tillfrågad. Följ nedanstående anvisningar.

Ett foto (detta kan skickas med vanlig post om ni inte har tillgång till scanner, skriv då namnet på baksidan av fotot.)

En porträtt eller berättelse på ungefär en A4 sida kring denna svensk.

Adressuppgifter och telefon så att vi kan göra kompletteringar om detta skulle behövas."


2004-11-13

 

Om Konflikter och Konflikthantering

PC för Alla tipsar i sitt senaste nyhetsbrev om en mycket läsvärd hemsida från Arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. De har haft projektpengar från Vinnova för att forska kring arbetsplatskonflikter och har utvecklat material, som kan användas för allas vår utveckling mot att bli bättre på att hantera de mellanmänskliga konflikter, som oundvikligen uppstår när vi umgås med varanda.

"Avsnittet Växthuset är till för dig som ser din egen utveckling som människa som en mycket viktig del av ditt liv. Konflikter erbjuder ett mycket rikhaltigt råmaterial för arbete med personlig utveckling, men det kan behövas en viss handledning i hur man bäst tar tillvara på de möjligheter som bjuds."

I avsnittet Special finns Berättelser om arbetsplatskonflikter och Intervjuer med kunniga på konflikthantering om synen på konflikter. Här finns också Sju tumregler för konstruktiv konflikthantering och en enkel modell för Relationskompetens. Mycket av innehållet är allmängiltigt och alltså intressant också för alla som har lämnat arbetslivet.

Svenska Röda Korset ligger bakom ett material på 25 sidor om "Folkbildning i freds- och konfliktkunskap" - ett ämne som ju är högst aktuellt i dessa dagar med tanke på nya möjligheter i Israel-Palestinakonflikten efter Arafats bortgång.

Massor med tänkvärd läsning står att finna här!

 

Solomon och Sheba

Igår blev den lilla tvåmånaders sköldpaddan med Medelhavsursprung huvudperson i de engelska tidningarna. Varför? Jo, att ha två huvuden och fungera helt som de andra 37 sköldpaddorna i John Jones farm är något mycket ovanligt - men det går tydligen att avla fram. De två huvudena har troligtvis uppkommit på grund av en gendefekt.Solomon och Sheba, som de har döpts till, har sannolikt separata hjärnor som bestämmer vad den lilla sköldpaddan skall göra. Till exempel äta - från varsin sida på ett salladsblad tills de möts på mitten. Favoritmat är annars tistelmjölk.

På marknaden betingar den här lilla krabaten ett högt pris, sannolikt långt över 1.500 SEK, skriver BBC News Online.

Det blir förstås litet problem när Solomon vill gå till höger och Sheba till vänster. Men tänk vad underbart att alltid ha någon att leka kurragömma med!

2004-11-12

 

Små trevliga hjälpprogram på skärmen

InternetWorld tipsar i sitt senaste nyhetsbrev om sk Widgets, skrivbordsprogram, små program som man kan installera och anpassa efter sina egna behov. De flyter omkring på skärmen och beroende på vad man har installerat visar de tid, väder, anteckningsblock, kalender, statistik för diverse funktioner i datorn, Fun and Games (förströelse och spel), News Feeds ( den som läser engelska kan få ständigt aktuella nyheter rullande på skärmen), sökhjälp och mycket annat.

Man laddar först ner Konfabulatorprogrammet gratis. I Galleriet kan man se på det stora utbudet av Widgets. Det verkar som om de små Widgets också kan laddas ner gratis. De här små Widgets också för Macintoshanvändare med MacOS X.

Källa: InternetWorlds Nyhetsbrev vecka 46

2004-11-11

 

Flera faror på lur med ip-telefoni

"Telefonsamtalen kommer att ligga lika öppna för datahackare som din dator. Vanliga strömavbrott slår även mot dina möjligheter att ringa. Det är några uppenbara risker med ip-telefoni, konstaterar Totalförsvarets forskningsinstitut som granskar hur ökat telefonerande på internet påverkar viktiga samhällsfunktioner, skriver Ny Teknik.

Den som bara drar ur telefonjacket och hoppar på trenden att ringa över internet, ip-telefoni, lär få flera obehagliga överraskningar.

Det gamla beprövade fasta telenätet är i dag det säkraste vid normal telekommunikation. Att allt fler byter bort den tryggheten börjar nu oroa många regeringar."


 

Grattis Macen från en Microsoftvän

"Det är nog inte många som förstår vilket fokus Microsoft hade på Macintosh vid mitten av 80-talet." Det skriver Jan-Eric Ramberg, styrelseordförande i Easit och Microsoftveteran, i Computer Sweden och ger oss intressant datorhistoria!

...."Fram till Windows 3.0 i början på 90-talet hade i princip alla på Microsoft en Macintosh på skrivbordet. PC användes till e-post, i bästa fall. Mac-produktena var en fröjd att demonstrera jämfört med de teckenbaserade Word, Multiplan och Chart(!)."....

...."Sverige var ett synnerligen framgångsrikt Macintoshland och att arbeta med de Appleröda Mac-produkterna ansågs internt vara mycket finare än de IBM-blå motsvarigheterna för MS-Dos."....

...."Många i Mac-kretsar tror att Microsoft motarbetade Macintosh och att Apple ansågs som fienden ? men de var inte där!"....


Dagens nya tunna iMac-dator visar att Apple fortfarande har sting! Nu har den populära musikspelaren iPod också fått bildskärm för visning av foton!

2004-11-09

 

Kommunicera smidigt på Internet!Har du tänkt på att det kan vara bättre att kommunicera med nära och kära med hjälp av ett diskussionsforum än med epostmeddelanden, som man ändå aldrig sparar på rätt ställe?

Det finns utmärkta program för diskussionsforum på Internet, som är helt gratis och som har massor med funktioner som man uppskattar! Ett sådant är ProBoards, som vi använder i Nätcirklarna inom SeniorNet Lidingö. EZBoard (som nämns på Lidingös hemsida) är mer kraftfullt, men har också en mer komplicerad inloggningsprocedur.

Hur gör man? Medlemmarna registrerar sig själva och väljer användarnamn och lösenord. Sedan är alla igång! Administratören kan anpassa färger och utseende på Forum, kan välja att lösenordsskydda vissa forum, kan skicka ut epost till alla medlemmar m m.

Som medlem har man full kontroll över det man själv har skrivit, man kan ta bort inlägg som man inte är nöjd med eller göra ändringar i det redan skrivna. Man kan också se hur många som har varit inne och läst i en diskussionstråd. Det betyder att alla kan se att det finns liv i Forum - även om det inte skrivs nya inlägg.

Alla kan göra en enkätfråga som man önskar att de andra i forum svarar på.

Det finns en lättanvänd möjlighet att skicka direktmeddelanden (Instant Messages) - egentligen skulle man väl kunna beskriva det som privat epost mellan två eller flera personer.

Det behöver kanske inte tilläggas att det går att formattera texten snyggt, att lägga in klickbara länkar och bilder (som finns på nätet med URL), att kommentera med små emoticons m m. Till varje inlägg kan författarens foto smidigt presenteras automatiskt, så att man också ser vem som har skrivit inlägget.

Det här är inte bara en attraktiv möjlighet för familjer som är spridda över Sverige eller i världen. Utan också för mindre föreningar som vill att medlemmarna diskuterar med varandra på ett smidigt sätt.

ProBoards är gratis och inget behöver installeras på den egna datorn. Man använder bara sin vanliga webbläsare. Men det finns många andra program som också är gratis. Testa och se om något forumprogram är intressant för dig eller för din förening!

 

Kunskapspriset gick i år till....Nationalencyklopedins stora Kunskapspris 2004 delades nyligen ut och tillföll bl a fotografen Lennart Nilsson.

Juryns motivering löd:
"För en världsunik, outtröttlig och ständigt förfinad insats att med bilden som pedagogiskt instrument inspirera miljoner människor världen över att ta till sig kunskap om livet i alla dess detaljer och skeden. Hans fotografier har också varit en inspirations- och kunskapskälla för forskarna och har på så sätt hjälpt till att ta fram ny kunskap."Många seniorer är intresserade av svensk historia och gläds säkert åt att Nättidningen Svensk Historia vann ett av prisen i år.

Juryns motivering löd:
"För en välbesökt och ständigt uppdaterad elektronisk nyhetstidning på Internet om svensk historia. Webbplatsen, som startades i maj 2000, presenterar journalistiskt nyheter inom forskning, aktuella utställningar, nya böcker samt ger tips på länkar och lämnar utrymme för debatt. Den bidrar aktivt till att vidmakthålla historieintresset i Sverige."


Sveriges alla kvinnor kan glädja sig åt att 1,6 miljonerklubben tog hem ett annat av Kunskapsprisen på 250.000 kronor.

Juryns motivering löd:
"För att den på ett nytt och effektivt sätt sprider kunskap om kvinnors hälsa och välbefinnande till gruppen kvinnor över 45 års ålder (1,6 miljoner personer i Sverige). Genom bl.a. informationsmöten, debattartiklar, seminarier och motionsaktiviteter försöker man nå ut till målgruppen, men klubben arbetar också aktivt för att ge den framtida forskningen och hälsovården ett mer kvinnligt perspektiv."


Kvinnor över 45 år är en stor grupp som helt i onödan riskerar att drabbas av allvarliga sjukdomar som kan förebyggas genom kunskap. Inom läkarkåren råder det stor brist på kunskap om kvinnors hälsa och om förebyggande åtgärder. Och många svenska kvinnor har bristande kunskaper om ökade hälsorisker efter klimakteriet.

"Kunskap är makt - därför vill 1,6 miljonerklubben:

* sprida objektiv information om kvinnohälsofrågor
* införa det kvinnliga perspektivet i medicinsk forskning och läkarutbildning
* verka för kvinnohälsocenter på alla större orter
* verka för bättre vård och för kunskap om förebyggande vård
* verka för ett holistiskt seende när det gäller kvinnohälsofrågor, kropp och själ hör samman."


Det finns massor med intressanta artiklar på deras hemsida. Jag hittade också en "Nätlinje för deppiga" - med information från Karolinska sjukhuset, som vi alla kan behöva litet till mans och kvinns då och då.

Läs också om Bertil Vallien som skapat den unika Kunskapsstatyetten.

2004-11-07

 

Krångligt att tanka hem e-böcker

Har du funderat på att börja läsa e-böcker i datorn? Tidningen Ny Teknik har en mycket bra genomgång av fördelar och nackdelar med e-böcker, hur man kan läsa dem, varifrån man kan tanka hem dem eller låna dem.

Än så länge är det många problem förknippade med de tre e-boksläsare som finns och som recenseras i artikeln. Kopieringsskydden ställer till med trassel. Och läsplattorna är än så länge dyra och outvecklade.

Men det finns många fördelar med e-böcker - de är billiga, lätta att söka i och att göra anteckningar i, lätta att bära med sig, de skrymmer inte om man har trångt hemma. Lånar man e-böcker på bibliotek behöver man inte stå på väntelista till nyutgivna och attraktiva böcker, eftersom hur många som helst kan låna boken samtidigt. Och om man läser engelsk text finns det ett otroligt stort utbud av böcker att låna via universitetsbiblioteken. Artikeln i Ny Teknik ger god vägledning.

2004-11-05

 

Ny webbtjänst informerar om cancer

En ny interaktiv webbportal Påverka Din Cancerrisk har öppnats, rapporterar Computer Sweden.


"På portalen kan besökaren få allmän information om cancer och även en uppskattning om risken att drabbas av cancer. Portalen har information om de tolv vanligaste cancerformerna , information om riskfaktorer och tips för hur det går att påverka risken att drabbas av farsoten.

Interaktiv portal
Unikt i sammanhanget är att portalen är interaktiv. Och genom att besvara frågor om kön, ålder, längd och vikt och relvevanta hälso- och livsstilsfrågor för den aktuella cancerformen får besökaren en uppskattning av risken att drabbas. Tanken är att göra allmänheten medveten om möjligheterna att genom enkla förändringar livsstil och levnadsvanor reducera risken att drabbas av cancer.

Svensk version
Enkla råd är behåll en hälsosam vikt, var fysiskt aktivt minst 30 minuter per, ät hälosamt, drick en alkholhaltig drink per dag, skydda dig mot solen och kanske framförallt, rök inte."


Forskare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet har i samarbete Harvard School of Public Health tagit fram webbportalen. Påverka Din Cancerrisk är ett samarbete med Radiumhemmets Forskningsfonder.

2004-11-04

 

Tufft att bli berömd sångare även i KamerunEtt bildspel från BBC News in Pictures om en ung begåvad och viljestark dansös, sångare, låtskrivare - Jacqueline Sumb - från Kamerun, Afrika.

Västvärldens värderingar råder nu också där, vilket vi kan se på kläderna och i bilderna. Snart är det kanske bara världsturnerande kompanier, som visar upp de ursprungliga afrikanska danserna och dräkterna. Vi såg en härlig, alltigenom genuin föreställning med fantastisk livsglädje i dansen och sången på Mallorca i somras. Texten till bildspelet är på engelska.

 

Telekonferenser fungerar i äldrevården

Computer Sweden uppmärksammar ett aktuellt forskningsprojekt, där man studerat telekonferenser i vården av äldre med stort vårdbehov. Ett exempel på meningsfull distanskommunikation med äldre med demenssjukdom var kommunikation via bildtelefon med anhöriga. Den kommunikationen gav nya möjligheter för närstående att vara involverade i vården och att upprätthålla en relation med sin dementa anhörige.

Kommunikation via bildtelefoni är möjlig om de äldre är tillräckligt friska för att känna igen sig, om de känner sig trygga och är intresserade av det ämne som man samtalar om. Tekniken måste också fungera väl utan störningar och upplevas som positiv av både de äldre och vårdpersonalen.

Avhandlingen bygger på intervjuer i ett antal vårdprojekt, där teknik används och har titeln Televård av äldre med stort vårdbehov - reflektioner och erfarenheter.

Det finns en svensk populärvetenskaplig sammanfattning på sidan 44 i avhandlingen av Stefan Sävenstedt från Omvårdnadsforskning vid Umeå Universitet. Avhandlingen kan läsas och laddas ner som pdf-fil.


2004-11-03

 

Vetenskap & Hälsa - Det goda åldrandet?

Framstående åldersforskare i ny skrift om äldreboomen

"Om tio-femton år har antalet äldre över 80 år i Sverige ökat från 450 000 till 830 000 individer. I det första numret av tidskriften Aktuellt om VETENSKAP & HÄLSA redogör framstående åldersforskare i Skåne för vad detta betyder för framtidens omvårdnad av de äldre äldre. Läs också om de vetenskapliga strategierna mot hjärnsjukdomar, högt blodtryck, muskelsvaghet mm."

Tidskriften har tagits fram till Forskningens Dag 2004 som går av stapeln 2-3 november i Lund och Malmö med temat: Det goda åldrandet? - Att bli gammal i en åldrande befolkning

Här finns många intressanta artiklar om de som blir riktigt gamla, om hur vi håller oss alerta både till kropp och själ, om bostad på ålderns höst och mycket annat. Välskrivna artiklar och många stora och vackra foton.

Tidskriften ges ut av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och av Universitetssjukhusen i Lund och Malmö. Den kan laddas ner som gratis pdf-fil och är på 32 sidor.

Ladda ner pdf-filen till din egen dator och läs sedan artiklarna i lugn och ro när du får tid och lust.

 

Betala bussbiljetten med mobilen!Ja, det kommer vi kanske också att kunna göra här hemma i Sverige. I en stad nära Frankfurt i Tyskland kommer snart ett nytt system att testas berättar BBC News. Nokia har samarbetat med Philips och med det lokala transportföretaget och mobiltelefonen används för betalning ava bussbiljetten. För att få ett bättre flyt vid påstigning har Nokia i modellen 3220 byggt in ett trådlös smart kort. Genom att föra mobilen över den smarta kortläsaren som är installerad i bussen betalar man snabbt med mobilen.

Mobilen är naturligtvis utmärkt för att också få information om tidtabellen, om bussförseningar m m. Vi har läst tidigare om hur man kunde gå på en Stockholmsgata och få reklamerbjudanden från affärerna som man passerar i mobilen. Tja, inte för att jag vill ha den informationen, men mobilanvändaren ges förhoppningsvis möjligheten att välja vilka tjänster vi vill ha.

För Nokia måste det vara en god affär att binda upp bussresenärerna till en speciell mobiltelefonmodell. Med en löftesrik framtid om försöket i Tyskland slår väl ut och exporteras till andra länder.

2004-11-02

 

Filmrecensioner

Om du är intresserad av svensk och utländsk kvalitetsfilm, bör du titta närmare på Eddie Vivenius blogg med filmrecensioner. En filmentusiast som i över 25 år startat och drivit Åkersberga Filmstudio, där de under de gångna åren har visat inte mindre än 423 filmer från 45 länder.

I bloggen Vivenius kan man läsa om "Hundar, data, IKT, film och politik". Men mest om film. Långa, intressanta beskrivningar av innehållet i filmerna och recensioner som bygger på underlag hos www.bioprogrammet.nu. Nya filmrecensioner tillkommer ständigt.

2004-11-01

 

Intelligenta webbtjänster

Här kan man diskutera med Alice, som vunnit pris år 2004 i tävlingen om bästa artificiella svarsfunktion på webben. Jag testade henne på engelska - men blev ganska trött på hennes svar. Det blev mycket rundgång. Pröva själv! Fast det är inte lätt att vara Alice, som inte blivit begåvad med den mänskliga flexibiliteten.

Då tycker jag bättre om det sätt som svenska Humany.com har använt artificiell intelligens för intelligenta svarsfunktioner. Lidingö Stad har låtit charmerande Malin bli en mänsklig brygga, när vi ställer frågor och får svar. Då fungerar artificiell intelligens utmärkt.

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips