Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2010-01-16

 

Ta hjälp av skärminspelning när datorn krånglar!

ShowMeWhatsWrong.com Ofta är problem med datorn ganska svåra att förklara med ord. Det är lättare att visa vad som inte fungerar. Det har ScreenCast-O-Matic tagit fasta på. Du kan spela in vad som är fel, så att den som hjälper dig kan se videon och sedan förklara åtgärderna, kanske till och med spela in en video som visar hur du löser problemet.

Det finns många program för att hjälpa vänner i nöd när datorn krånglar. Fördelen med den här metoden - Show Me What's Wrong - är att någon kunnig kan hjälpa till på distans, men denne behöver inte "gå in i" datorn som krånglar. Det är lätt för vännen med problem att visa med en inspelning vad som krånglar.

Gör så här:
• "DatorDoktorn" öppnar onlinetjänsten ShowMeWhatsWrong
• Fyller i sitt namn och epostadress och klickar på knappen Generate
• Då genereras en länk som DatorDoktorn kan skicka till sin vän med sjuk dator
• Nu kan vännen klicka på länken och vänta medan programmet startas upp
• Gå sedan till de sidor i datorn som inte fungerar och gör en videoinspelning på max 5 min. Visa på den krånglande datorn vad som inte fungerar så spelas problemen in (såvitt de går att visa på skärmen).
• Se till att mikrofonen är påkopplad och prata om problemen samtidigt som du visar
• Videoinspelningen görs med den välkända ScreenCast-O-Matic-tjänsten
• När inspelningen avslutats tar det ett litet tag för videon att processas och sedan laddas upp till ScreenCast-O-Matic. Förloppen visas på skärmen. DatorDoktorn får automatiskt en länk till den inspelade videon så att han/hon kan ställa diagnos
• Hjälpen kan ges via Skype eller telefon
• Nu kanske det också kan vara lämpligt att byta roller: DatorDoktorn spelar in hur man stegvis löser problemet och vännen kan sedan i lugn och ro gå igenom videon flera gånger och bota den sjuka datorn.

Enkelt och fiffigt för alla inblandade! Titta gärna på den här demonstrationsvideon.


via GO2WEB20

DemoGirl visar hur man gör: Mom Calling You With Computer Issues Again? Point Her To ShowMeWhatsWrong

Etiketter: , , , , , ,|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips