Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2010-10-26

 

Kommer fler äldre att bli Internetanvändare?

Internetanvändning 15 år I dagarna har det kommit flera undersökningar om hur vi svenskar använder Internet. Olle Findahl undersöker Internetanvändningen i ett 15-års perspektiv i sin rapport Internet 15 år – Visionerna möter vardagsverkligheten - Om hur svenskarna blev Internetanvändare. Rapporten är på 73 sidor och kan laddas ner gratis som .pdf-fil. Gör det! Rapporten innehåller mycket läsvärt.

Jag har tittat speciellt på de äldre åldersgrupperna. Mest påverkas nämligen Internetanvändningen av åldern. Äldre har sämre tillgång till Internet. Men också inkomst och utbildning har betydelse för om man använder nätet.

Digitala klyftan gäller nu bara de äldre – Figuren överst visar på den stadigt ökande Internetanvändning under de senaste 15 åren hos 50-talister och yngre, dvs personer som nu är 50 - 60 år eller yngre. Bland 40-talisterna pekar kurvan uppåt och visar att det finns blivande pensionärer som fortfarande söker sig till Internet. Bland de äldre seniorerna - 20- och 30-talister - har kurvorna däremot planat ut. Internet lockar inte fler i deras åldersgrupper. Det är således här som vi finner de stora grupperna utanför Internet.

Samtidigt publicerar World Internet Institute och .SE rapporten Svenskarna och Internet 2010 med statistik över senaste årets Internetanvändning. Även den här rapporten är skriven av Olle Findahl. Här finns mycket läsvärt och också statistiktabeller, där du kan ta reda på det du är mest intresserad av. Sett från ett internationellt perspektiv är Sverige ledande vad gäller internetanvändandet, speciellt bland de äldre. Rapporten visar att de något äldre Internetanvändarna nu deltar i sociala nätverk och att ökningen under det senaste året har varit dramatisk. Rapporten är på 70 sidor och kan laddas ner gratis.

Kommer fler äldre att bli Internetanvändare? – De som står utanför ser inte nyttan med nätet. Befarade tekniska problem och försämrad syn och motorik kan också bidra, men intresset att börja använda Internet är mycket litet och kommer troligtvis att så förbli framöver. Men visst finns det många lysande undantag!

PC för Alla: 10 fakta: Så använder svenskarna internet

Etiketter: , , , , , , ,|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips