Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2010-10-18

 

Konvertera alla typer av filformat med online-ConVert!

online-ConVert.com Gratistjänsten online-ConVert.com innehåller sex konverterare som du kan ha glädje av, när datorn behöver ett speciellt filformat. Du kan konvertera ljudfiler till åtta andra filformat, videofiler till elva andra format etc.

Välj i popupmenyn det format som datorn efterfrågar och klicka Go. I nästa fönster bläddrar du fram filen i datorn som du vill konvertera eller klistrar in webbadressen till filen. Här kan du också göra vissa förändringar av dina bildfiler, t ex förändra storleken, ändra färgen, förbättra skärpan.

Avsluta med knappen Convert file. Filen konverteras snabbt på webben och den färdiga filen laddas ner till datorn. Den ursprungliga filen finns kvar orörd.

Mycket smidigt! Pröva du också! Gör en favorit till online-ConVert, så har du snabb tillgång till konverteraren när den behövs.

via DigiGogy: New Web Stuff 10/17/2010

Etiketter: , , , , , , , ,|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips