Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-06-20

 

Digital lagring - för framtiden?

Norska Seniornett uppmärksammar på sin hemsida ett TV-program nyligen om problemen i vår digitala tidsålder att våga lita på att det vi lagrar digitalt på CD-ROM-skivor, disketter och andra lagringsmedel också kan öppnas och studeras om 10 år, 20 år eller senare. Läs artikeln och länken som ger mer stoff till frågeställningarna som behandlades i TV-programmet.|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips