Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-08-20

 

Färgblindhet är ganska vanligt....

färgblindhetstest ....speciellt bland män. Mellan 12 och 20% kan ha olika typer av färgblindhet. Ibland utan att känna till det, för man får ju lära sig vad färger kallas. Ju mer bilder och multimedia omger oss i tidningar, TV och på datorskärmarna, desto större blir problemen för de färgblinda, som inte kan urskilja vad färgbilderna är tänkta att förmedla.

Titta gärna på färgblindhetstesten, kolla dig själv, se vad färgblinda uppfattar och läs mer om färgblindhet, om du blir intresserad.

Nyckelord: ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips