Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2008-05-26

 

Extraminne - påminnelse via epost eller SMS!

Extraminne.se Jag har tidigare rekommenderat den utmärkta påminnelsetjänsten Extraminne och vill puffa för den igen. Själv tycker jag att det är skönt att avlasta minnet, när jag kan leva i trygg förvissning om att jag blir påmind. Just så fungerar gratistjänsten Extraminne.se, som också är en årsalmanacka. En av finesserna är att man kan välja att bli påmind via epost eller via SMS till mobilen eller via båda två.

Man kan bli påmind samma dag, dagen före, en vecka före eller en månad före. Man kan också välja att bli påmind varje år (bra för födelsedagar), varje månad, varje vecka eller varje dag.

Man kan anpassa den egna månadsalmanackan med färger så att man hittar lättare. Läs mer om vad Extraminne kan göra för dig. Titta in på hjälpsidan och se om de har svar på dina frågor. Det finnas annars ett forum där du kan ställa dina frågor.

Det enda jag kan invända emot är att texten i Extraminne är väldigt liten i månadsalmanackan, men den går lätt att förstora i webbläsarens meny för textstorlek. Men det går att ändra storleken på almanackan under "Profil" - tack Mattias för det tipset!

Om du ännu inte har stiftat bekantskap med Extraminne, gör det nu! Allt du skriver in kommer ju också att sparas och du har automatiskt en dagbok som kan vara ett stöd för minnet . Du kommer inte att glömma bort något viktigt framöver - och du behöver inte ens anstränga dig för att minnas!

Länk Nyckelord: , , , , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips