Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2008-12-12

 

Beställ julresan på samåkningssajt!

Samåkning.se - Sveriges samåkningscentral på internetBilplats.se för samåkning

Nu finns det flera webbplatser som erbjuder samåkning - en bilplats mot avgift för bensinkostnaden. Du kan också själv anmäla önskemål om din resa helt gratis på webbplatserna Samåkning.se och Bilplats.se.

Du hittar lätt bland erbjudanden och kan söka på resväg. Sedan kommer ni överens utan mellanhänder - bilföraren och passagerarna. Erik Borälv hos NITA skriver om samåkningsmöjligheter - både för dagliga bilresor och för mer tillfälliga.

Visst är det suveränt att kunna spara miljön, resa bekvämt och billigt!

Etiketter: , , , , , ,|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips