Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2009-02-08

 

Ring 1177 till Sjukvårdsrådgivningen

1177.se Nya Sjukvårdsrådgivningen Nu kan du lära dig ytterligare ett kortnummer som kan komma väl till pass i kritiskta situationer. Ring 1177 eller gå in på www.1177.se när du behöver tillförlitlig information om sjukdomar. Det är Sjukvårdsrådgivningen som har fått ett nytt kortnummer från och med februari 2009. Delar av södra Sverige är redan inkopplade och successivt kommer 90% av svenskarna under året att få tillgång till tjänsten.

Så använder du tjänsten 1177

* Ring 1177 - Sjukvårdsrådgivningen - om du eller någon anhörig blivit sjuk och behöver rådgöra med en sjuksköterska.

* Besök www.1177.se för att få information om hälsa och sjukvård och själv läsa om t.ex. sjukdomar, läkemedel och behandlingar.

* Ha boken 1177 Egenvårdsguiden till hands på de platser där du saknar Internet-uppkoppling.

* Vid akuta, livshotande tillstånd ska du alltid ringa 112.


IT i Vården: Ny nätadress för råd om vård

Etiketter: , , ,|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips