Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2009-04-26

 

Datorskärmen förr och nu

Grafiska gränssnittet 30 år 30 års datorutveckling i ett bildspel - det väcker nostalgiska minnen hos oss som varit med om den stora förändring som gett ossl mer användarvänliga gränssnitt. Det är säkert intressant också för ganska nya datoranvändare som sluppit använda de tidigaste årens knöliga operativsystem.

CAP DESIGN har gjort ett intressant bildspel där man kan se hur skärmbilderna blivit mer och mer grafiska med objekt som man klickar på - titta på bildspelet!

Du kan också bläddra igenom den engelskspåkiga artikeln som är underlaget till bildspelet och som innehåller ännu fler bilder på hur operativsystemen såg ut på skärmen från de första persondatorerna till idag.

Etiketter: , , , , , , , ,|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips