Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2009-08-19

 

Var i världen finns Facebookanvändarna?Facebook är idag en av de mest frekventerade sociala träffpunkterna på nätet. Välrenommerade O'Reilly Research har sammanställt ett bildspel med global statistik från maj 2008 till sommaren 2009. Det visar både var i världen det finns flest Facebookanvändare och vilka åldersgrupper som träffas i Facebook samt vilka åldersgrupper som de senaste tre månaderna har ökat mest.

Några resultat från bildspelet visar att:
• Något fler kvinnor än män är Facebook-användare
• Nord-Amerika och Europa toppar listan på användare men Asien växer till starkast
• Seniorgruppen >65 år är den allra minsta och 18-25-åringar är den största gruppen i alla regioner
• Men seniorgruppen >65 år är en av de åldersgrupper som har den starkaste tillväxten överallt
• I Europa har de nordiska länderna de flesta användare per invånare (= market penetration) liksom England.

Titta på bildspelet och hitta resultat som du tycker är intressanta!

Etiketter: , , , , , ,|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips