Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2010-09-06

 

Revolution inom sjukvården genom IT och sociala medier

Bild: Bengt Dahlin

Förändringarna kommer med stormsteg. Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer vi kanske ha någon sorts digitala sjukhus, där det finns en databank av information från traditionell forskning, patienters samlade erfarenheter, ett interaktivt samtalsrum med patienter och experter från hela världen. Det är underligt att detta har diskuterats så lite av politiker och samhällsdebattörer.

Läkaren Sune Överhagen skriver intresseväckande i Newsmill om hur sociala medier redan har revolutionernat sjukvården och kommer att fortsätta att göra det. Patienter kan själva via sjukvårdsinformation på Internet och bra översättningsprogram ta del av behandlingsalternativ, som de diskuterar med sina läkare. Läkarnas maktövertag har brutits (se figuren). Via forum och communities på nätet delar patienter med sig om sina sjukdomssymtom och kan hjälpa andra med samma diagnoser. Patienter finner sig inte längre i en roll där man inte kan påverka sin egen hälsa.

IT-utrustningen revolutionerar också vården - sjukvård på distans. Mobiltelefoner kan nu användas för undersökningar på distans av t ex hjärtpatienter, vilket underlättar för både patienten och sjukvården. Vi kan vänta oss stora förändringar framöver!

Bild: Bengt Dahlin

Etiketter: , , , , , , ,|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips