Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2011-01-27

 

Minnesdag över Förintelsen firas i hela Sverige

Ljuslyktor CC: Avi Dolgin Idag den 27 januari är det precis 66 år sedan koncentrationslägret i Auschwitz befriades. Minnet av förintelsen högtidlighålls årligen som en internationell minnesdag proklamerad av FN.

Forum för Levande Historia är en kunskaps- och kulturinstitution som har som uppdrag att sprida kunskap, engagera och uppmuntra till självständigt tänkande. Det finns mycket att läsa på hemsidan när du vill lära dig mer om 1900-talet och vår egen tid.

Läs i kalendariet om var du själv kan delta under minnesdagen!

En videopresentation om Auschwitz med multimedia encyclopedin Qwiki. Här kan du också välja relaterat och fördjupande multimediainnehåll, t ex om den italienske författaren Primo Levi.

Etiketter: , ,|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips