Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2011-03-11

 

Japanska Tsunamin 11 mars 2011

Tsunami, Japan via CNN Bildspel från CNN som visar de enorma krafterna från jordbävningen och förödelsen efter tsunamin.

Foton från AP, AFP, Reuters via Aftonbladet: Foton från den japanska jordbävningen och tsunamin

Mer foton om jordbävningskrisen i Japan. The New York Times: Death Toll in Japan Rising Dramatically och Map of the Damage From the Japanese Earthquake Klicka på ortnamnen och läs texterna!

via Free Tech for Teachers: Interactive Maps & Images About Earthquake in Japan

Satellite Photos - Japan Before and After Tsunami - Interactive Feature - NYTimes.com

Uppdaterat 1 april 2011
Dumpert.nl: Skrämmande video av tsunamins våldsamma framfart

Etiketter: , , , ,|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips