Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2011-04-11

 

Dramaten för Japan – 11 april 2011

11 april. En månad efter katastrofen i Japan ordnar Dramaten en gränslös kväll till förmån för de drabbade. Med personliga vittnesmål från Japan, spännande möten, musik av Maia Hirasawa och nyskriven dramatik.Tack, Dramaten, för den fina föreställningen som sändes live online och som nu i efterhand kan ses av alla intresserade, oberoende av var vi bor. Hoppas att det blir fler sådana här sändningar med hjälp av Bambuser framöver!

P.S. Tänkte du på att skådespelarna använde Apples iPad som stöd för minnet, eftersom innehållet i pjäserna var nytt och det inte hade funnits tillräcklig tid för repetitioner? Det är mycket som man kan använda en iPad till! D.S.

Etiketter: , , , , , , , , , ,|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips