Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2011-10-25

 

Storebror ser dig!

Gillaknapp Vår sköna nya digitala värld - inte alls ofarlig på sikt! Vetenskapens värld hade den 24 oktober ett inslag om risker för missbruk av information som vi frivilligt lämnar till Google, Facebook m fl webbsajter. Det är viktigt att känna till vilken typ av information som lagras och hur den kan komma att användas om vi inte ser upp.

Inslaget kan ses i SvtPlay och startar 22 minuter in i programmet. Det pågår i 12 minuter.

Etiketter: , , , , ,|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips