Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2012-07-14

 

Med längre livslängd behövs längre arbetsliv och färre äldrehinder!

livet som äldre Är du intresserad av frågor som rör villkoren för äldre idag och framöver i det svenska samhället? Riksdagsledamot Barbro Westerholm (Fp) sammanfattar i Seniorbloggen tankegångar som presenteras i utredningen "Längre liv – längre arbetsliv" – (SOU 2012:28).

Etiketter: , , , , ,|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips