Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2012-10-09

 

Text to MindMap - Skapa tankekarta enkelt!


Text2Mindmap Tankekarta - eller mindmap - är något som datorn är bra på göra. När man spånar tillsammans kan man gruppera innehållet i en tankekarta som sedan kan visualiseras i en bild.

Ofta har mindmapingprogrammen varit krångliga att använda. Men det gäller inte Text2Mindmap, som är otroligt lätt att använda och som ger ett väldigt snyggt resultat. Text2Mindmap är en gratistjänst online, vilket innebär att du inte behöver ladda ner något program.

Gör så här!

1. Markera och ta bort texten som visas under punkt 1 - Outline your text - när du har sett hur det hela fungerar. Ersätt med din egen text och använd indragsikonerna för att skapa strukturen i tankekartan - två, tre eller fyra indrag av texten.

Använd ett enda ord som rubrik och som kommer att stå i centrum i tankekartan.

När du är klar med innehållet.....

2. Klicka på Convert to Mind Map så skapas tankekartan

3. Välj utseende, t ex full skärmbildsvisning av tankekartan (full screen). Klicka på Freeze map och justera tankekartan - dra i dess delar, så att den ser snygg ut

4. Ladda ner tankekartan till datorn som .jpg-bild

Det kan inte bli enklare att göra en tankekarta än med Text2MindMap. Inte heller kan tankekartan bli snyggare med så små insatser från din sida. Dessutom är det lätt att ändra innehållet när som helst.

Tankekartor är bra verktyg när man vill få många nya idéer. Men de kan också vara bra för vardagens alla kom-ihåg-listor. Du kommer säkert på egna användningsområden. Pröva Text2Mindmap och se hur roligt det är att använda tankekartor och vilken praktisk hjälp du har av dem!

Etiketter: , , ,|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips