Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2011-03-13

 

Var kreativa tillsammans – Använd CorkBoard.me!

Corkboard.me är ett enkelt sätt att använda elektroniska Post-it-lappar! Ingen registrering krävs, alla som får din länk kan delta med information och idéer på Post-It-lappar.Läs Ugglemammas beskrivning och titta på demonstrationsvideon som bara tar en minut. Testa sedan själv! Om du har en iPad-surfplatta i familjen är Corkboard.me ett utmärkt program att ha gemensamma kom-ihåg-listor och skicka korta meddelanden till varandra.

WallWisher är ett liknande program men det är inte lika lätt att sortera Post-it-lapparna i det programmet.

Popplet - Collaborative Mind Maps and Sticky Notes

Etiketter: , , , , ,|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips