Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-06-21

 

Konstmöten

På webben kan konsten presenteras på nya och spännande sätt. Här låter museipedagogerna oss se två konstverk som ställs mot varandra för att man skall kunna fundera över likheter och skillnader. Ett kul grepp!|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips