Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-12-17

 

Grundligt test av webbmailprogram

Google GMail MacWorld har gjort ett grundligt test av sex webbmail (de fungerar lika bra för PC som för Mac) och korar vinnare och förlorare. Mycket läsvärt! Följande program har analyserats: Googles Gmail, Yahoo Mail, Fusemail, Hotmail, .Mac Mail, Spray Mail.

Grattis alla Gmailanvändare - Gmail toppade listan! Jag kan bara instämma efter att ha använt Gmail för all e-korrespondens under 1,5 år. Men man måste bli inviterad för att öppna ett konto. Hör av dig till arissler hos gmail.com om du vill ha en inbjudan.

Länk Nyckelord:


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips