Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-12-07

 

Lösenordstest hos PTS

Post&Telestyrelsen Testa lösenord Visst forskas det mycket om enklare och säkrare inloggningsmetoder inom datorvärlden, som skall ersätta nuvarande lösenord! Men än så länge får vi nog leva med att själva skapa egna lösenord. Och då bör vi ju också känna till vad som gör ett lösenord motståndskraftigt mot intrång.

Post & Telestyrelsen har både anvisningar för hur man skapar starka lösenord och ett test, så att man kan kolla upp om man använder principen på rätt sätt. Men de råder dig till att inte testa lösenord som du redan använder eller som du planerar att använda. Även om testet är väl skyddat.

Utan lär dig principerna för att sedan kunna känna dig trygg! Och anpassa lösenorden till minnesregler som du vet med dig kommer att fungera inte bara i morgon utan också om ett år. Minnet fungerar ju bra, inte sant? - även om det kanske är kort!

Länk Nyckelord: , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips