Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-12-05

 

Gör färgglada posters med ditt namn på snygg bakgrund!

Surftips - Seniorer gjord med TypoGenerator TypoGenerator har gjort det roligt och lätt att leka med texter och bakgrundseffekter. Utan någon ansträngning alls får man en snygg poster i de färger som man önskar.

Man skriver in sin korta text - namn eller logga t ex - i textrutan och väljer liggande eller stående format. Klicka på "generate" (=skapa). Sedan skapas bilder av texten med bakgrundsbilder, där man successivt kan ändra på 1) textutseende (text style), 2) färgerna och 3) bakgrunden.

När man är nöjd med någon av egenskaperna klickar man på "keep" och sedan på "try again". Jag höll på med ett antal genereringar i ca 10 minuter. Du kan se några av dem i mitt bildspel.

Hur fungerar då TypoGenerator? Programmet söker efter bilder hos Google som kan fungera som bakgrund och för själva textutformningen. Sökningen sker slumpmässigt. Man har rätt att använda bilderna i icke-kommersiella sammanhang. Katharina Nussbaumer i Österrike skapade programmet som ett projektarbete sommaren 2004. Pröva du ocskå! Det är kul!

via Jane Knight

Länk Nyckelord: , , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips