Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2008-01-28

 

Yes, we can!

Barack Obama För nästan tre år sedan skrev jag här i Surftipsen om en ny lovande politiker som är en "lysande talare - han har karisma, intelligens och genuin förmåga att kommunicera". Tyvärr fungerar inte längre länken till talet som Barack Obama då höll inför senatsvalen i USA.

Men du kan lyssna på hans segertal efter vinsten i South Carolina nu i veckan, och då märker du att han har slipat på sin diamant. Talets 13e minut kommer säkert att gå till historien. Lyssna ända till slutet av det 17 minuter långa talet - "Don't tell me we cannot change. Yes, we can".

Bildkälla: Radiospike/Flickr CC-licens
Textkälla: USAval.se

Länk Nyckelord:Andra bloggar om: , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips