Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2008-01-25

 

Handlingsplan för e-förvaltning - Regeringen tar ett fastare grepp

Mats Odell, Kommun- och finansmarknadsminister Regeringen vill nu att Sverige återtar en ledande ställning inom IT. Igår presenterades Handlingsplan för e-förvaltning. Enligt den skall Sverige bli ledande land på e-förvaltning redan om två år. Regeringskansliet tar ett fastare grepp om utvecklingen i fortsättningen. Målsättningarna är höga, men hur skall det bli möjligt att utvärdera om målen i handlingsplanen nås med så allmänna formuleringar?

Jag har läst handlingsplanen med seniorglasögon och ser med glädje att avsikten är att ta hänsyn till att många seniorer inte är IT-användare. Insikten finns att samhällstjänsterna måste erbjudas med goda villkor också för de stora grupperna som står utanför IT-samhället idag. Användbarhetsaspekter betonas - det är utmärkt! Behovet av en medborgarpanel skall utredas för att sätta fokus på servicemottagarnas önskemål. Samverkan mellan myndigheter som ger samordnad medborgarinformation och integrerad service på ett och samma ställe kan säkert vara en bra väg att gå. Mycket skall hända fram till december 2009, när Sverige vill visa upp intressanta resultat inom e-förvaltning som ordförandeland inom EU.

Computer Sweden skriver om regeringens handlingsplan för e-förvaltning i flera nyhetsartiklar. Här får du snabbt en orientering.

Artiklar från Regeringen
Pressmeddelande: År 2010 ska Sverige ha världens enklaste förvaltning
Handlingsplan: Nationell handlingsplan för den svenska eFörvaltningen (pdf) 17 sidor
Elektronisk förvaltning
___________

Artiklar i Computer Sweden
Mats Odell sätter ner foten
Bäst e-förvaltning i världen år 2010 - Soa nyckeln till svensk e-förvaltning i världsklass
Hellre lyss till den sträng....
Demokratisk it för framtiden
Nu eller aldrig, Odell

Länk Nyckelord: Andra bloggar om: , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips