Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2008-07-22

 

Intelligent vindruta utvecklas för seniorer

Intelligent vindruta från GM Laserstrålar visar vägkanterna i dimma och sensorer gör att det går lättare att upptäcka människor och djur på vägen.

Ny Teknik skriver om biltillverkaren GM som har ett spännande utvecklingsprojekt med en intelligent, interaktiv vindruta, som skall hjälpa äldre att upptäcka föremål på vägen och att urskilja vägkanterna i dimma.

Det är avancerad teknik med sensorer som känner av bilens placering på vägen, laserstrålar som projicerar en blå stråle som visar var vägkanterna finns och information om bilförarens huvud- och ögonrörelser används.

Gruppen seniorer ökar snabbt i alla länder. Det är därför glädjande att tillverkare nu också börjar utveckla produkter speciellt för gruppen äldre. Men det som är bra för äldre fungerar också som säkerhet för alla.

Tyvärr får vi vänta några år på att hitta bilar utrustade med den här intelligenta vindrutan på marknaden.

Bildkälla: Ny Teknik

Länk Nyckelord: , , , ,

_________


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips