Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2008-10-23

 

Lirade medan hjärnkirurgen opererade

Banjomusikern Eddie Adcock hjärnopererades i Nashville för sina svåra darrningar i händerna som gjorde det omöjligt för honom att spela på sitt instrument. Som ledning för kirurgerna spelade Eddie på sin banjo under operationen, som videofilmades. Eddie kan nu spela igen efter operationen!När har musik under arbetet kommit till större nytta?

via NITAs nyhetsbrev okt 2008

Etiketter: , , ,|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips