Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2008-10-14

 

Vital - för ett vitalt liv på äldre dar

Vital - lättanvänd teknik för datorovana äldre Tänk om tangenterna på datorn visade med bild vad som händer när man trycker på dem! Då blir det lättare att använda datorn utan utbildning. Det kan snart bli möjligt med Vital. Den består av en lättanvänd dator för nybörjare, en USB-telefon och möjligheter att via USB-porten ansluta blodtrycksmätare och våg samt stegräknare för att hålla koll på hälsan hemma och skicka uppgifterna till vårdcentralen.

Vital vänder sig till äldre som inte är vana att använda en dator. Med utrustning som är lätt att hantera kan den här stora gruppen äldre få möjligheter att upptäcka allt värdefullt som står till buds på Internet.

Vital kommer att visas på Tekniska Mässan i Älvsjö den 21 - 24 oktober 2008. Emelie Hedén har tagit fram Vital som magisteruppgift i Industridesign vid Lunds Tekniska Högskola.

För några år sedan kunde vi läsa om Victoriadatorn, som utvecklades i Danmark utifrån en liknande idé. Där använde man tryckkänsliga datorskärmar så att gränssnittet med knappar som hade lättläst text var enkla att trycka på för ovana äldre datoranvändare. Projektet blev mycket uppskattat av användarna. Men Victoriasystemet kunde inte kommunicera med personalens handburna enheter - en allvarlig begränsning.

via CIO Sweden: Dator för äldre personer

Bildkälla: Vital©Emelie Hedén, Lunds Tekniska Högskola

Etiketter: , , , , ,|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips