Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2008-12-13

 

NiceTranslator - din tolk på webben!

Nicetranslator översätter mellan 34 språk På Internet möter vi många språk som vi inte behärskar. Värst är det när man behöver följa en instruktion på ett annat språk. Många använder nu Google Translate. Översättningarna till svenska kan vara knaggliga och bli konstiga - men det är ju andemeningen i informationen som är det viktiga.

Nu finns också översättningstjänsten Nice Translator som använder Google Translate men är lättare att arbeta med och definitivt snyggare. Den fungerar också i mobilen. Tänk vad bra när man är utomlands och kan översätta skyltar och annat nödvändigt.

Gör så här:
• Bestäm vilket eller vilka språk du vill översätta till i popupmenyn Translators. Använd Shifttangenten om du vill översätta till flera av de 34 språken samtidigt
• Skriv in texten som du vill få översatt eller kopiera in texten i textrutan. Nice Translator känner av vilket språk det är
• Avsluta med Enter
• Nu är det bara att läsa på alla språken som du har valt.

Spara NiceTranslator som favorit! Här finns också 46 trevliga verktyg för ordkrängaren från Lifehacker (på engelska).

Tipstack till Bloggliv

Etiketter: , , , , ,|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips