Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2009-07-06

 

Var i hjärnan bearbetas olika slags information?

hjärnan Undrar du var i hjärnan det händer något när du blir arg, försöker att minnas ord osv? New Scientist har en interaktiv karta som det är lätt att förstå sig på. Du klickar bara på det du undrar över i vänstra spalten och så kan du se var i hjärnan informationen behandlas.

Syn, ljud, känsel, lukt och smak, tal och språk, planering, idéer och beslut, social samvaro, minne, känslor, kroppsfunktioner som vi inte kan påverka, faror vi behöver uppmärksamma samt rörelsestyrning.

Foto: FlickrCC/alles-schlumpf

Etiketter: , , , ,|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips