Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2010-09-12

 

Sociala Medier i valrörelsen 2010

Sociala mediaikoner Facebook, Twitter och bloggar har inte blivit den succé för diskussioner med väljarna om framtiden som många hoppats på. Kanske på grund av "politikernas oförmåga att förstå sociala webben" (Kristofer Björkman, Newsdesk PR 2.0).

Misslyckandet att använda sociala medier i den svenska valrörelsen har alltså mindre med själva tekniken att göra än partiernas politik och sätt att kommunicera med väljarna. Det är en missuppfattning att de sociala medierna skulle vara ett sätt för väljaren att hämta information om partierna. Information är en sak, samtal och mobilisering en annan. Sociala medier handlar om kommunikation, samtal och samarbete bland användarna, mellan människor. Staffan Hübinette reflekterar om Sociala medier och valet

Men visst händer det ändå mycket på nätet! Många skriver politiska artiklar i Newsmill. Andra kvittrar i Twitter. Här kan du se dagliga nyheter, artiklar, videor och foton från valrörelsen i en tidning som sammanställs av Twitterinlägg som har etiketten #val2010. Klicka igen i morgon så har allt bytts ut med det nyaste.

Video med argument mot SD. Ladda upp dina egna argument!

Kunskapsbloggen: Valkvitter - megafon eller samtal?

Uppdaterat 14 nov 2010: Brit Stakston: Forskare visar att sociala medier var marginella i valrörelsen

Uppdaterat 26 nov 2010 - Från Internetdagarna 26 okt 2010: Sociala medier i valrörelsen 2010

Etiketter: , , ,|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips