Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2011-02-02

 

IKEA jämförs med Apple

IKEA vs Apple

Grundarna Ingvar Kamprad och Steve Jobs ställs mot varandra i den här jämförelsen – Ikea vs. Apple. Sammanfaller i tid med Uppdrag gransknings programserie om IKEA.

Etiketter: , , , , ,|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips