Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2011-04-24

 

Om säkerheten i Googles datacentraler

destruktion av en hårddisk hos Google Är du nyfiken på hur Google värnar om säkerheten för dina data? Då kan du bli guidad in i det allra heligaste i en video, där du får se bland annat hur maskiner tuggar sönder hårddiskar som inte längre fyller måttet och inte får komma i okändas händer (bilden) och höra hur företaget arbetar med säkerheten.

via Feber: En rundtur i ett av Googles datacenter

Etiketter: , , , ,|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips