Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2011-05-17

 

Teknik vävs in i vardagsmiljön - livskvalitet för äldre!

AGNES Hur kan man använda IT-teknik, så att äldre kan bo kvar hemma även när demenssjukdomar gör det svårt att lära sig använda datorn och mobilen?

Umeå universitet deltar i ett europeiskt utvecklingsprojekt - AGNES - och idén bakom projektet är att social interaktion med hjälp av ny teknik kan förbättra äldres psykologiska tillstånd och livskvalitet. I Sverige ska äldre från Umeå och Skellefteå under tre års tid delta i forskningsprojektet och testa ett antal prototyper i sitt hem.

– Den bärande idén är att med hjälp av ny teknik skapa ökad social kontakt, trygghet och praktiskt stöd i det dagliga livet. Tekniken ska vara inbäddad i vardagliga ting som de äldre känner igen och den ska kunna användas utan specifik utbildning och lång inlärning, förklarar professor Eva Lindh Waterworth

Ett exempel som kommer att visas på pressträffen är gardiner som tack vare inbyggd teknik fladdrar när nya meddelanden finns att läsa på en digital skärm. Andra prototyper som visas är en liten smart trälåda som skickar meddelande över internet när man knackar på den, och mobiler som slår larm om användaren vill komma i kontakt med en anhörig (se bilderna).

– Tanken är att bädda in teknik i vardagliga saker så att även den som inte kan hantera tangentbord, mus och annan datorteknik kan kommunicera över internet, berättar Eva Lindh Waterworth.


Du kan också se en video (med spanskt och engelskt tal) som presenterar idéerna i det europeiska utvecklingsprojektet.

Läs mer om det här intressanta projektet i pressmeddelandet från Umeå universitet eller artikeln Interaktiva gardiner kan öka äldres sociala kontakter

....De interaktiva gardinerna håller redan på att bli omtalade fast de ännu bara är en prototyp. När en anhörig vill ta kontakt över internet med den äldre lyser en gardin hemma hos den äldre upp i olika färger och fladdrar till från luftdraget av en fläkt. Det gör den äldre uppmärksam på att ett meddelande är på väg och snart kommer att synas på en bildskärm.

Ett annat exempel är en liten träask som innehåller rörelsekänsliga sensorer. Asken är uppkopplad mot internet och kan skicka iväg meddelanden när man klappar på dess ena sida. Klappar man på andra sidan så betyder det att meddelandet är mer brådskande. Skakar man på asken så betyder det att man ändrar sig och tar tillbaka meddelandet.....

– ....Till hösten ska vi låta användarna pröva skriva med gester direkt i luften, berättar Eva Lindh Waterworth. En kamera får då registera rörelserna och översätta dem till skriven text. För den som har svårt att använda ett tangentbord kan det innebära en ökad möjlighet till att kommunicera över internet.....


25 pensionärer från Umeå och Skellefteå är med i projektet och de är mycket nyfikna och vill gärna vara med och utforska hur all denna nya teknik kan förändra deras vardagsliv. Att låta seniorerna vara med och styra projektet utifrån sina erfarenheter är en viktig arbetsmodell för projektet.

– Seniorerna har blivit duktiga på att ha åsikter. De är riktigt besvärliga ibland och det är värdefullt för oss, säger Annakarin Nyberg och skrattar.

via Mikael Hansson på Twitter

Etiketter: , , , , , ,|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips