Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2011-11-01

 

Håll koll på din hjärtrytm med en mobilapp!

hjärtarytmimätning med mobilapp Nu blir det enklare att ha koll på sin egen hälsa skriver IT i vården! Störningar i hjärtrytmen är vanligt hos många äldre, men det kan vara svårt att veta vad obehaget är orsakat av och när man ska larma sjukvården. Nu får vi ett hjälpmedel som är enkelt att använda och billigt för den som har en smart mobil.

Skaffa mobilappen Instant Heart Rate för iPhone eller Androidmobil. Mät sedan blodflödet i ett finger med mobilkameran. Appen lagrar mätvärdena som kan presenteras i form av en kurva som visar pulsen. Mätvärdena kan skickas till din kardiolog om ni kommit överens om detta. Syrgashalten i blodet mäts av kameran och det här är en väl beprövad teknik för pulsmätning.

Läs mer om Instant Heart Rate och hur du kan använda mobilappen för att kommunicera med din läkare när du får störningar i hjärtrytmen.

Den här typen av utrustning, som gör att vi själva kan registrera våra hälsovärden, kommer vi att få se mer av framöver. En utmärkt användning av teknik i vårdens tjänst för äldre!

Etiketter: , , , , ,|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips