Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2012-04-18

 

Sammanfatta en lång text med Text Compactor

TextCompactor.com Föredrar du att läsa korta texter framför långa? Då kan du ha användning av gratistjänsten TextCompactor.com!

TextCompactor gör en automatisk analys av hur ofta orden i en text används och ger varje mening en viss poäng. Programmet antar sedan att de viktigaste meningarna i texten innehåller de oftast förekommande orden och de meningarna behålls. Övrigt tas bort. Med den här tekniken spelar det ingen roll vilket språk som texten är skriven på - svenska går utmärkt.

Jag tycker att du ska testa hur TextCompactor fungerar! Jag valde en text om pensionssystemet. Kopiera hela texten och klistra in den i TextCompactor-rutan överst. Bestäm sedan hur kraftigt du ska komprimera texten - jag valde att behålla bara 30%.

Sedan läste jag den korta texten - men förstod inte riktigt poängen i artikeln. Så jag gick tillbaka och valde att få en förkortning till hälften i stället - dvs jag ställde in mätaren på 50%. Då blev jag nöjd, för den viktiga meningen med förklaringen fanns med.

TextCompactor fungerar bäst på faktabaserade texter, mindre bra på noveller/romaner. Jag kommer nog att använda tjänsten då och då när jag inte orkar plöja igenom jättelånga texter på nätet som jag är måttligt intresserad av - men ändå nyfiken på.

via MasterNewMedia

Etiketter: , , , , , ,|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips