Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2012-10-21

 

Gör fotokollage smidigt och snabbt!Visst är det trevligt att få snygga fotokollage med minnesvärda bilder! Nu är det lätt att skapa fotokollage med gratistjänster på webben. Photo Collage är en sådan gratistjänst som gör det lätt att presentera sina foton tack vare många mallar som ger olika utseende.

Gör så här:
• Registrera dig med epostadress och välj lösenord hos Photo Collage
• Klicka på fliken "Upload and Create"
• Add new album för fotona och namnge det
• Ladda upp de foton du vill använda till kollaget - de mallar jag använde tillät bara 13 foton. Se till att de hamnar i samma fotomapp
• Under varje foto finns en knapp som gör att du kan redigera fotot på en mängd olika sätt. Det här är en utmärkt gratis bildbehandlare, om du inte har någon tidigare!
• Klicka på Create Collage i högerspalten
• Välj mall för hur du vill att kollaget ska se ut
• Klicka på Add-knappen och välj fotoalbum med bilder
• Nu kan du välja alla fotona - Select All - eller markera bara de foton som du vill ha med
• Skapa kollaget med knappen "Add selected images"
• Snygga till ditt kollage - flytta runt bilderna, förstora/förminska dem, lägg över/lägg under, lägg färg på bakgrunden, ta bort bilder (Delete) m m
• När du är nöjd -> Spara (Save)
• Välj slutligen upplösningen på kollagebilderna och bocka för "Also save the data to edit in future" så kan du ändra senare. Avsluta med knappen "Apply" och studera ditt nya kollage
• Om du är nöjd med resultatet gör du två saker: 1. Sparar ner kollaget som .jpgbild till datorn och skickar till vänner och 2. Sparar resultatet till ditt gratiskonto hos Photo Collage
• Dina kollage sparas under fliken Collages hos Photo Collage och du kan ändra dem senare. Här finns också länkar till kollaget och inbäddningskoder om du vill publicera kollaget på webben


Lycka till! Det kan bli jättesnyggt!

Etiketter: , , ,|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips