Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2013-02-16

 

Varför digital kommunikation krävs av oss alla - även äldre!

Den nordiska gratistidskriften Eldre i Informasjonssamfunnet - utgiven av Nordens Välfärdscenter - berör den brännande frågan om hur IT-teknik ska kunna bli en del av äldres vardag, nu när samhällstjänster oftast levereras på Internet.

I tidskriften finns många korta artiklar som kan öppna våra ögon. I Sverige pågår ett avslutande år för Digidel 2013-kampanjen. IT-noviser kan få handgriplig hjälp att använda Internet i projekt som pågår i hela landeet. Här finns tänkvärda artiklar av Bodil Jönsson och SeniorNet Swedens ordförande om dagens äldre i IT-världen.

Du kan enkelt ladda ner den vackra gratisrapporten.

via SeniorNet Sweden

Tips: Håll pekaren över den lilla ikonen med hundöra (efter rubriken), så kan du läsa rapporten online.

Etiketter: , , , , , , ,|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips