Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2014-08-17

 

Surftips - Seniorer läser du numera hos IT och ÄldreFörsta inlägget i den här bloggen Surftips - Seniorer skrev jag i juni 2004. Sedan dess har det blivit ett stort antal inlägg av skilda slag och en halv miljon besök. Tack för det alla läsare!

Men sedan tre år tillbaka använder jag i stället webbtjänsten Scoop.it. Scoop.it är ett modernare publiceringsverktyg. Det är enklare och snabbare för mig att publicera utdrag ur intressanta artiklar, som du som läsare lätt kommer åt genom att klicka på rubriken.

Välkommen till sajten "IT och Äldre" och systersajten "Seniorer och Livskvalitet"!


IT oct Äldre: http://www.scoop.it/t/it-for-senior-citizens

Seniorer och Livskvalitet: http://www.scoop.it/t/blandat-och-anvandbart

Etiketter: , , ,|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips