Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2009-10-26

 

Snabba upp din läshastighet med Spreeder!

Spreeder.com  läshastighetsträning Du kan lätt göra tunga texter på webben mer lättlästa. Använd gratistjänsten Spreeder! Då kan du läsa ett litet textsjok i taget - du bestämmer själv hur många ord det ska innehålla. Du väljer också hastighet och mycket annat.

Klistra in längre texter som du vill läsa i Spreeder!, anpassa presentationen och bli en snabbare läsare. Ja, just det! Spreeder kan du också använda för att snabba upp din läshastighet. Spreeder presenterar innehållet som korta sjok av text som du läser av som en bild. Du kan successivt snabba upp presentationshastigheten. Du kommer att ha glädje av det här sättet att läsa också när du läser text på papper.

Gör så här för att testa läshastighetsträningen:
• Leta fram en text som du vill lästräna på, t ex en debattartikel på webben och kopiera texten
• Öppna Spreeder, klicka bort existerande text i Spreeders läsfönster och klistra in din egen text
• Klicka sedan på knappen Spreed!
• Nu får du fram ett reglage
• Pröva hur Spreeder fungerar genom att klicka på framåtknappen!

Gör egna inställningar! Klicka på settings på reglaget. Du kan ställa in
• antalet ord som visas per minut
• hur många ord som visas tillsammans
• visningsfönstrets storlek - 600 x 200 är förinställt
• teckenstorlek
• glöm inte att spara inställningarna.

När du blir varmare i kläderna kan du också göra avancerade inställningar
• hastigheten varierar med hur många ord som visas samtidigt
• börja nytt sjok av ord efter föregående mening
• pausa i slutet av mening och stycke
• hoppa över ord som inte behövs för betydelsens skull

Själv väljer jag 10 ord per presentation och en smal spalt för texten (400 x 300), så att ögat kan se texten som en helhet. Jag vill också ha textstorleken ganska liten och koncentrerad och har valt inställningen 20. Man får prova sig fram till de inställningar som passar en själv. Sedan kan man presentera texten allt snabbare, när man vill träna upp sin läshastighet.

via eHub

Etiketter: , , ,|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips