Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2009-09-01

 

Studiecirklar för kunskap och samvaro

Senioruniversitet i Sverige Hösten har kommit och med den kurser och studiecirklar. Seniorer är ett flitigt släkte och det finns Senioruniversitet över hela Sverige. Så här presenteras verksamheten på webbplatsen:

För pensionärer av pensionärer
Föreningar för pensionärs-/senioruniversitet - "Tredje ålderns universitet" - finns på universitets- och högskoleorter i Sverige och utomlands. De är politiskt, fackligt och religiöst obundna.


Sammanlagt är det ett 20-tal föreningar med över 20 000 medlemmar över hela landet som bedriver verksamhet i samarbete med Folkuniversitetet. Till stor del består verksamheten av studiecirklar och föreläsningar. Under senare år har allt fler föreningar bytt namn till Senioruniversitetet.


Ta en titt på Senioruniversitetet i närheten av din ort!

Bildkälla: Studiecirkel i Ingelstorp

Etiketter: , , , , , ,|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips