Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2010-09-20

 

Avlasta minnet - Låt FollowUpThen följa upp!

PåminnelsetjänstIT-tips Glömmer du ofta bort att följa upp epostmeddelanden som du har skickat? Då kommer du att ha stor glädje av eposttjänsten FollowUpThen!

Det är enkelt att använda gratistjänsten! I epostmeddelandet lägger du in FollowUpThen som synlig (cc) eller som osynlig (bcc) epostmottagare och anger efter hur många timmar, dagar eller veckor som påminnelsen ska sändas.

Så här kan det då se ut:

- Används med cc: 2days@followupthen.com Efter två dagar får både mottagaren och avsändaren påminnelse per epost med innehållet i det ursprungliga mejlet

- Används med bcc: 3weeks@followupthen.com Efter tre veckor får bara avsändaren påminnelse och kan agera

- Eposta direkt till 2hours@followupthen.com Efter två timmar får du din egen påminnelse. Skriv vad det handlar om i meddelanderutan i mejlet.

Men vad händer då när Karin har svarat på mejlet långt före påminnelsetiden? Om hon svarar på det utsprungliga mejlet utan att göra ändringar av cc: xx@followupthen.com, avslutar FollowUpThen ärendet och hon kommer inte att få någon påminnelse. Om hon svarar i ett nytt mejl, får du mejla till pending@followupthen.com, där du har en överblick över vilka som finns på påminnelselistan men som kanske redan har svarat. Där kan du ta bort dem.

Använd engelska tidsangivelser - FollowUpThen må vara en utmärkt tjänst, men än så länge har den inte lärt sig svenska!

Man kan skriva 1week@... eller nextthursday@.... eller 09252010@followupthen.com (dvs amerikanskt sätt att skriva datum)

eller 2hours@...., 3days@...., 6months@.... eller 2years@.....

FollowUpThen skickar bara en påminnelse - ingen risk för spamning alltså. Informationen i mejlet ligger i tryggt förvar på säkra servrar hos FollowUpThen och tas bort automatiskt så fort uppföljningsmejlet har sänts. Om FollowUpThen inte skyddar sina användare, skulle de inte kunna behålla sin eposttjänst!

Det behövs ingen registrering och tjänsten kostar inget att använda. Men när jag skickat mitt första mejl för att testa tjänsten, ombads jag som vanligt att bekräfta min epostadress, vilket också innebär att jag fått ett konto hos FollowUpThen. Det finns en klargörande instruktionsvideo på hemsidan och du får mer information per mejl om tjänsten när ditt konto har skapats.

Jag kommer att ha stor glädje av FollowUpThen, eftersom jag håller dålig ordning på mina Att göra-listor. Pröva du också - enkelt och användbart!

via eHub

Etiketter: , , , , , ,|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips