Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2010-09-16

 

Stort grattis, Hans Rosling....

Hans Rosling TED ..... till ytterligare en utmärkelse! – den här gången Kungliga Tekniska Högskolans Stora Pris på 1 miljon kronor. Enligt prismotiveringen är Hans Roslings förmåga att inspirera och skapa framtidstro föredömlig och han prisas för sitt osjälviska arbete att med teknikens hjälp förbättra människors hälsa.

GapMinder-diagram Du har säkert sett folkbildaren och professorn i internationell hälsa vid Karolinska Institutet Hans Rosling någon gång på TV, när han pratar om hälsotillståndet i världen. Med sin egenutvecklade grafik och sin otroliga entusiasm, gör han utvecklingen globalt begriplig och fascinerande för oss alla.

Hans föreläsningar på de ansedda amerikanska TED-konferenserna hör till de mest besökta hos TED på nätet. Han fick NEs Kunskapspris för några år sedan. Du som är intresserad av animerad grafik kan helt gratis använda hans program GapMinder i Google Dokuments kalkylprogram. Lek med databaser i GapMinder eller med dina egna databaser och se förändringar i form av animerade bubbeldiagram.

Du kan hitta länkar till Hans Roslings presentationer här i Surftips - Seniorer och naturligtvis söka i Google.

Google köper allt - artikel om bland annat Gapminder.

Etiketter: , , , ,|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips