Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-06-26

 

Kulturtidskrifter - Eurozine

Eurozine är ett globalt nätverk av kulturtidskrifter, där ett urval publiceras på två till fyra olika språk! Här finns tidskrifter från hela världen. Ämnena varierar och omfattar allt som kan klassificeras som kultur: arkitektur, filosofi och sociologi är bara ett axplock av ämnen. Sverige representeras av kulturtidskrifterna Glänta, Arena och Ord & Bild. (på engelska)


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips