Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-04-04

 

Mobilprat ökar risken för hjärntumör

mobiltelefonsamtal Arbetslivsinstitutet har under en lång följd av år studerat användningen av mobiltelefoner och riskerna med att bo nära mobilmaster.

Nu presenterar de i en internationell forskningspublikation resultat från en omfattande undersökning som visar att både mobiltelefon och trådlös telefon i hemmet är klart förknippade med en ökad risk för hjärntumör på den sida av huvudet, där man brukar hålla telefonen vid samtal. Risken ökar om man använder mobiltelefon sedan unga år och pratar länge i mobilen.

Forskarna har skrivit en kort sammanfattning av forskningsresultaten på knappt två sidor. Den är lättläst och informativ!

Trådlösa telefoner i hemmet är bekväma, men alls icke ofarliga om man inte vet hur man skall använda dem.

Den snabba teknikutvecklingen ger oss så mycket bekvämlighet - men priset kan vara hälsan. Men känner man till riskerna kan man ju själv se till att använda tekniken på ett vettigt sätt.

Nyckelord:

Textkällor: Arbetslivsinstitutet - Pressmeddelande; Computer Sweden; BBC News


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips