Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-03-27

 

Temat är musik för Söndagssurfen

Norska Seniornett uppmärksammar oss på sin hemsida om webbplatsen Din Sida, som har börjat med en serie Söndagssurfar.

Den här veckan är temat Musik och här finns många länkar som man kan undersöka och där man kan hitta både det ena och det andra, som är värt att lyssna på - beroende på smak, förstås.

Nyckelord:

Textkälla:Seniornett Norge


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips